Pasirašyta projekto „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartis

2018-03-05

Plungės rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūra 2018 m. kovo  2 d. pasirašė projekto „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį . Projektas bus į gyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Projekto biudžete numatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 280 358,71 Eur.

Projektui skiriamas finansavimas – 238 304,90 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos – 42 053,81Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos socialinio fondo lėšos).

Projekto tikslas – padidinti Plungės rajono savivaldybėje gyvenančių asmenų pasitenkinimą viešojo valdymo institucijose teikiamomis administracinėmis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, į gyvendinant paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

Projektas orientuotas į 2 esmines tikslines grupes: Plungės rajono savivaldybės gyventojus, gaunančius administracines ir viešąsias paslaugas, kuriems dėl projekto į gyvendinimo pagerės paslaugų teikimas, ir Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie dėl projekto į gyvendinimo galės efektyviau ir rezultatyviau vykdyti savo funkcijas ir teikti paslaugas.

Numatomos vykdyti veiklos:  

– Plungės rajono savivaldybės viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų atitikties vartotojų lūkesčiams ir kokybės į vertinimas (rezultatas – geresnis paslaugų vartotojų pasitenkinimo supratimas, leidžiantis nustatyti prioritetus procesams gerinti, procesų gerinimo rezultatų atitiktis organizacijos poreikiams ir vartotojų lūkesčiams);

– Plungės rajono savivaldybės viešojo valdymo institucijų paslaugų teikimo procesų optimizavimas ir išteklių tobulinimas (rezultatas – vykdomų procesų optimalumas ir paslaugų teikimo kokybės pagerėjimas);

– Plungės rajono savivaldybės viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų, tiesiogiai susijusių su paslaugų teikimu ir paslaugų gavėjų aptarnavimu, stiprinimas (rezultatas – užtikrinama darbuotojų kompetencija, reikalinga kokybiškam paslaugų teikimui, vadovaujantis esamų problemų supratimu, teorinėmis ir praktinėmis žiniomis bei jų taikymo specifikos išmanymu);  

– Kokybės vadybos sistemos (LEAN) diegimas (rezultatas – parengta dokumentacija optimizuotiems Savivaldybės administracijos vykdomiems procesams; parengta paslaugų kokybės matavimo stebėsenos metodika su nustatytais kokybės rodikliais; parengtas klientų aptarnavimo standartas; parengta ir išleista informacija Administracijos darbuotojams ir paslaugų gavėjams apie vieno langelio principu teikiamas paslaugas).

Projekto veiklų į gyvendinimo pabaiga numatyta 2020 m. kovo 2 d.

 

Informaciją parengė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Toma Rupeikė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.