Pasirašyta projekto „Rekreacinės teritorijos, esančios Paplatelės kaime, Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje, Plungės rajone, detaliojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2011-07-22

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė 2011 metų liepos 13 dieną Europos socialinio fondo agentūroje pasiraÅ¡ė projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-007 „Rekreacinės teritorijos, esančios Paplatelės kaime, Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje, Plungės rajone, detaliojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Pagal pasiraÅ¡ytą sutartį suteikiamas Europos socialinio fondo finansavimas.

Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 100 000,00 Lt.
IÅ¡ jų:
Europos socialinio fondo lėÅ¡os  – iki 85 000,00 Lt;
Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 15 000,00 Lt.

Projekto įgyvendinimo tikslas – užtikrinti Plungės rajono rekreacinių teritorijų darnų vystymąsi ir racionalų teritorijų, lėÅ¡ų bei kitų Å¡altinių panaudojimą.

Projekto įgyvendinimo uždavinys – parengti rekreacinės teritorijos, esančios Paplatelės kaime, Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje, detalųjį planą.

Detalusis planas rengiamas, siekiant patenkinti visuomenės rekreacinius poreikius, atsižvelgiant į valstybės, visuomenės, žemės savininkų bei naudotojų interesus. Parengus planą, bus sudarytos sąlygos užtikrinti racionalų rekreacinių iÅ¡teklių panaudojimą bei apsaugą, nustatytos prioritetinės turizmo ir rekreacijos vystymo teritorijoje kryptys, rekreacinės veiklos specializacija, tvarkymo principai ir ribos, bus efektyviau realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtos savivaldybėms funkcijos. Kartu bus didinami administraciniai gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir įgyvendinimo srityse, didinamas vieÅ¡ojo administravimo efektyvumas.

Projekto tikslinės grupės:
• Plungės rajono savivaldybės gyventojai;
• Plungės rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – parengtas rekreacinės teritorijos, esančios Paplatelės kaime, Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje, detalusis planas.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.