Pasirašyta projekto „Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2012-09-10

 
 
 
 
 
         

 

     Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė ir vieÅ¡osios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis 2012 metų rugsėjo 4 dieną pasiraÅ¡ė projekto „Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas“, projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-82-002, finansavimo ir administravimo sutartį.
     Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007–2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
     Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 171 068,24 Lt.
     IÅ¡ jų:
     Europos Sąjungos fondų lėÅ¡os – iki 145 408,00 Lt;
     Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 25 660,24 Lt.
     Projekto įgyvendinimo tikslas – tobulinti Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus bei didinti vieÅ¡ojo administravimo ir teikiamų vieÅ¡ųjų paslaugų efektyvumą.
     Įgyvendinant projektą, Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai dalyvaus mokymuose, kuriuose įgis naujų žinių bei įgūdžių, patobulins savo gebėjimus. Tai leis darbuotojams efektyviau atlikti tiesiogines funkcijas, teikti kokybiÅ¡kesnes paslaugas, geriau tenkinti visuomenės poreikius bei užtikrinti modernų, efektyvų vieÅ¡ąjį administravimą Plungės rajono savivaldybėje.
     Projekto tikslinė grupė – Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
     Projekto metu planuojama įgyvendinti 7 mokymo programas; projekto trukmė -15 mėnesių. Projekto dalyviai iÅ¡klausys lyderystės ir vadovavimo įgūdžių tobulinimo, ekonominių, teisinių žinių įgijimo ir jų taikymo praktikoje mokymus, įgis psichologinių ir darbo organizavimo, socialinių gebėjimų vystymo srities žinių, tobulins gebėjimus, diegiant ir plėtojant informacinių technologijų panaudojimą vieÅ¡ajame sektoriuje: kompiuterinio raÅ¡tingumo įgūdžius, dalyviui įgyjant Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą (European Computer Driving Licence-ECDL), stiprins vieÅ¡ojo sektoriaus apskaitos organizavimo biudžetinėse įstaigose įgūdžius, gilinsis į Europos Sąjungos projektų valdymo ypatumus. IÅ¡ viso bus suorganizuoti 348 akademinių valandų trukmės mokymai Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijai patobulinti. Planuojamų mokyti asmenų skaičius – 100, iÅ¡ kurių 4 – Savivaldybės politikai, 28 – valstybės tarnautojai, 68 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
     Projekto vadovė – Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona MeÅ¡kauskienė, tel. (8 448) 73 126, el. paÅ¡tas ilona.meskauskiene@plunge.lt
    
Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Rasa JonuÅ¡ienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.