Pasirašyta projekto „Platelių miestelio teritorijos bendrojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2013-07-25

      Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, čŒeslovas Kerpauskas 2013 metų liepos 16 dieną su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-031 „Platelių miestelio teritorijos bendrojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį .

      Projektas bus į gyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ į gyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.
      
      Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 112 100,00 Lt.
       Iš jų:
       Europos socialinio fondo lėšos  – iki 95 285,00 Lt;
       Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 16 815,00 Lt.
      
      Projekto tikslas – skatinti Platelių miestelio darnią plėtrą, investicijas, racionalų gamtos išteklių ir paveldo vertybių naudojimą, konkurencingumo didinimą, gyvenimo kokybės gerinimą.
      
      Projekto į gyvendinimo uždavinys – parengti Platelių miestelio teritorijos bendrąjį planą.
      
      Projekto veiklų į gyvendinimo pradžia – 2013 m. sausio 24 d.
       Projekto veiklų į gyvendinimo pabaiga – 2015 m. sausio 16 d.
      
      Projekto į gyvendinimo metu bus parengtas bendrasis planas, kuris bus naudojamas siekiant vystyti ir plėtoti Platelių miestelio infrastruktūrą, pritaikant ją turizmo poreikiams, gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, skatinti investicijas, išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo objektus. Teritorijos bendruoju planu bus nustatytos ir rezervuotos teritorijos gyvenamajai, pramonės ir kitoms paskirtims, funkciškai ir teritoriškai sujungtos užstatytos teritorijos.

      Projekto tikslinės grupės:
* Plungės rajono savivaldybės administracija;
* Plungės rajono ir Platelių miestelio gyventojai;
* Vietos ir užsienio turistai, kiti suinteresuoti asmenys;
* Investuotojai.
 
      Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – parengtas Platelių miestelio teritorijos bendrasis planas. Šis teritorijų planavimo dokumentas skatins Platelių miestelio darnią plėtrą, investicijas, racionalų lėšų, gamtos išteklių ir paveldo vertybių naudojimą, konkurencingumo didinimą, gyvenimo kokybės gerinimą, investicijas.
           
             
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Rasa Jonušienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.