Pasirašyta projekto „Kulių miestelio teritorijos bendrojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2013-07-15

             

      Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, čŒeslovas Kerpauskas 2013 metų liepos 4 dieną su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-030 „Kulių miestelio teritorijos bendrojo plano parengimas“  finansavimo ir administravimo sutartį .

      Projektas bus į gyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ į gyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.
      
      Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 111 263,77 Lt.
       Iš jų:
       Europos socialinio fondo lėšos  – iki 94 315,33 Lt;
       Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 16 948,44 Lt.
      
      Projekto tikslas – skatinti Kulių miestelio darnią plėtrą, racionalų gamtos išteklių ir paveldo vertybių naudojimą, konkurencingumo didinimą, gyvenimo kokybės gerinimą, investicijas.
      
      Projekto į gyvendinimo uždavinys – parengti Kulių miestelio teritorijos bendrąjį planą.
      
      Projekto veiklų į gyvendinimo pradžia – 2013 m. liepos 4 d.
       Projekto veiklų į gyvendinimo pabaiga – 2015 m. sausio 4 d.
      
      Projekto į gyvendinimo metu bus siekiama vystyti ir plėtoti Kulių miestelio infrastruktūrą, pritaikant turizmo poreikiams, gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, skatinti investicijas, išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo objektus. Teritorijos bendruoju planu bus nustatytos ir rezervuotos teritorijos gyvenamajai, pramonės ir kitoms paskirtims, funkciškai ir teritoriškai sujungtos užstatytos  teritorijas.
      
      Projekto tikslinės grupės:

  • Plungės rajono savivaldybės administracija;
  • Plungės rajono ir Kulių miestelio gyventojai;
  • Vietos ir užsienio turistai, kiti suinteresuoti asmenys;
  • Investuotojai.

 

      Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – parengtas Kulių miestelio teritorijos bendrasis planas. Šis teritorijų planavimo dokumentas skatins Kulių miestelio darnią plėtrą, investicijas, racionalų lėšų, gamtos išteklių ir paveldo vertybių naudojimą, konkurencingumo didinimą, gyvenimo kokybės gerinimą, investicijas.
           
             
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Jovita Šumskienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.