Pasirašyta projekto „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ finansavimo sutartis

2017-08-01

Plungės rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2017 m. liepos 14 d. pasirašė projekto „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį . Projektas bus į gyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Projekto biudžete numatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 378 438,00 Eur.

Projektui skiriamas finansavimas – 321 672,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos – 56 766,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Sanglaudos fondas).

Projekto tikslas – pagerinti Plungės rajono kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

Projekto metu numatoma pakoreguoti Plungės rajono savivaldybės bendrajame plane numatytus gamtinio karkaso sprendinius, pagerinti prie Babrungo upės ir Gandingos HE, vadinamosios Plungės jūros, prieinančios teritorijos kraštovaizdžio būklę, sutvarkyti po kasybos darbų pažeistą žemės sklypą Aviečių g., Žvirblaičių k., Plungės r. sav.

Pakoregavus bendrojo plano sprendinius bus galima užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, tinkamai koordinuoti priemiestinio kraštovaizdžio urbanizaciją. Sutvarkius teritoriją, prieinančią prie Babrungo upės ir Gandingos HE, vadinamosios Plungės jūros, bus išsaugotas vietovės kraštovaizdis, pagerinta ekologinė būklė, visuomenei sudarytos galimybės pažinti ir naudoti kraštovaizdį švietimo, ugdymo ir rekreacijos tikslais. Sutvarkius po kasybos darbų pažeistą teritoriją Aviečių g., Žvirblaičių k, Plungės r. sav. bus sumažinta kraštovaizdžio fragmentacija ir teritorija išnaudota visuomenės poreikiams. 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.