Pasirašyta projekto „Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje“ sutartis

2024-05-28
Finansuoja Europos sąjunga LOGO
Naujos kartos Lietuva, logotipas

2024 m. gegužės 9 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Plungės rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 09-010-P-0010 „Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas yra skiriamas pagal 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų plėtros programos pažangos priemonę Nr.11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – VB) lėšomis.

Medicinos darbuotojas moters namuose

Projekto vykdytojas – Plungės rajono savivaldybės administracija;

Projekto partneris – VšĮ Plungės ligoninė.

Projekto biudžetas 72 595,02 Eur, iš jų EGADP subsidijos lėšos – 59 995,89 Eur, VB lėšos – 12 599,13Eur.

Projekto tikslas – Vienos ambulatorines asmens sveikatos paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas reikalinga įranga ir elektrine transporto priemone (įskaitant įkrovimo stotelę), taip pagerinant šių paslaugų prieinamumą Plungės r. sav. gyvenančių pacientų namuose.

Spartus visuomenės senėjimas tampa svarbiausiu Lietuvos iššūkiu, siekiant rūpintis senyvo amžiaus asmenų sveikata ir gyvenimo kokybe. 2023 m. pradžioje Plungės rajono savivaldybėje gyveno 6,78 tūkst. 65 metų ir vyresnių asmenų t. y. 20,4 proc. savivaldybės gyventojų. Dėl sumažėjusių savirūpos gebėjimų ir sveikatos sutrikimų slaugos ir (arba) socialinės priežiūros paslaugų poreikis senyvo amžiaus žmonėms auga, jiems vis dažniau prireikia kompleksinių (slaugos ir socialinių) paslaugų, kurios pagerintų jų ir juos prižiūrinčių artimųjų gyvenimo kokybę.

Plungės rajono savivaldybėje ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (ASPN) poreikis auga, lyginant 2021 metus ir 2023 metus potencialių gavėjų išaugo nuo 1386 iki 1545, t. y. 11,5 proc., tuo tarpu suteiktų ASPN skaičius potencialiems gavėjams padidėjo tik 1,4 proc.

Investicijos į ambulatorines slaugos ir ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimą Plungės rajono savivaldybėje gyvenančių pacientų namuose per investicijas į ASPN komandas sudarys prielaidas reikalingas paslaugas gauti 60 proc. potencialių ilgalaikės priežiūros gavėjų. 2023 metais potencialių ilgalaikės priežiūros gavėjų, t. y. asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai savivaldybėje buvo 1545, iš jų ASPN paslaugas gavo tik 17,8 proc.

Siekiant Plungės rajono savivaldybėje sudaryti galimybę gauti prieinamas, kokybiškas ir savalaikes ambulatorines slaugos paslaugas namuose, projekto metu Plungės rajone veikianti mobili komanda bus aprūpinta nauju elektromobiliu su įkrovimo stotele ir įranga (fonendoskopai, mobilusis elekrokardiografas, tonometras, otoskopas, kraujospūdžio matavimo aparatai, pulsoksimetras, matuokliai – gliukozės kiekiui ir krešumo rodikliui nustatyti, nešiojamai kompiuteriai, mobilieji telefonai ir kt.).

Projekto tikslinė grupė – Bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2025 m. balandžio 30 d.

Projektu tikimasi padidinti ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, apimtį ir kokybę Plungės rajono savivaldybėje, bei įgyvendinti visišką sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektoriaus integraciją teikiant paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.