Pasirašyta projekto „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ finansavimo sutartis

2017-12-28


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 28 d. į sakymu Nr. 1V-817 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ į gyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-81-0004 (toliau – Projektas), į gyvendinti yra skirtas iki 3 822 224,87 Eur finansavimas.

2017 m. gruodžio 19 d. buvo pasirašyta dvišalė Projekto finansavimo sutartis tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir viešosios į staigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo lėšų. Skiriamos finansavimo lėšos:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki 3 512 314,74, Eur.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, 309 910,13 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos iki 309 910,13 Eur.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimui Plungės mieste, skatinant palankias sąlygas paslaugų sektoriui.

Projekto uždavinys – Atnaujinti viešųjų erdvių infrastruktūrą, sudarant sąlygas į vairesnėms, prieinamoms ir aukštesnės kokybė viešosioms paslaugoms Plungės mieste.

Projekto į gyvendinamo metu centrinėje Plungės miesto dalyje bus sutvarkyti šie objektai:

1. Babrungo upės slėnio estrados teritorija ir jos prieigos, tarp J. Biliūno g., Laisvės alėjos ir Babrungo upės.

2. Laisvės alėja.

Tikimasi, kad bus sutvarkytos ir prieinamos bendruomenei Plungės miesto centrinės dalies viešosios erdvės ir modernizuota viešoji infrastruktūra; sudarytos sąlygos tenkinti Plungės miesto gyventojų ir svečių kultūrinius, rekreacinius, poilsio, sveikatinimo, laisvalaikio praleidimo poreikius. Dėl sudarytų sąlygų į vairesnėms, prieinamoms ir aukštesnės kokybės viešosioms paslaugoms ir dėl to pagerėjusios gyvenamosios aplinkos kokybės Plungės mieste bus pritraukta papildomų investicijų į Plungės miestą.

 

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė
 
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.