Pasirašyta projekto „Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo detaliojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2011-09-27

 

 

           Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė 2011 metų rugsėjo 23 dieną Europos socialinio fondo agentūroje pasiraÅ¡ė projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-013 „Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo detaliojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.

           Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Pagal pasiraÅ¡ytą sutartį suteikiamas Europos socialinio fondo finansavimas.

           Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 100 000,00 Lt.
           IÅ¡ jų:
           Europos socialinio fondo lėÅ¡os  – iki 85 000,00 Lt;
           Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 15 000,00 Lt.

           Projekto įgyvendinimo tikslas – skatinti Alsėdžių miestelio centrinės dalies iÅ¡saugojimą ir racionalų Å¡ios zonos panaudojimą.

           Projekto uždavinys – parengti Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo detalųjį planą.

           Projekto vykdymo  pradžia – 2011 m. rugsėjo 23 d.
           Projekto vykdymo pabaiga – 2012 m. lapkričio 23 d.

           Projekto tikslinės grupės:
           • Plungės rajono savivaldybės gyventojai;
           • Plungės rajono savivaldybės administracija.

           Alsėdžių miestelis patenka į Plungės – Platelių – Žemaičių Kalvarijos – Alsėdžių didelio rekreacinio potencialo arealą. Å is lokalus rekreacinis arealas yra Lietuvos Respublikos teritorijos rekreacinių arealų sistemos dalis.  Alsėdžių miestelis yra greta saugomų teritorijų bei tarptautinių, nacionalinių, regioninių ir lokalių turistinių trasų.  Vadovaujantis Plungės rajono bendruoju planu bei siekiant iÅ¡saugoti Plungės rajono kraÅ¡tovaizdžio kultūrinę vertę, Plungės rajono teritorijoje iÅ¡skirti devyni nekilnojamųjų kultūros vertybių sankaupos arealai, iÅ¡ kurių vienas yra Alsėdžių miestelyje.

           Alsėdžių miestelio senoji dalis, susiformavusi iki XIX a. vidurio, yra vietinės reikÅ¡mės urbanistikos paminklas. Čia saugomas gatvių tinklas, užstatymo pobūdis, aikÅ¡tės planas, miestelio panorama. Plungės rajono bendrajame plane akcentuojama, kad Alsėdžių miestelis turi galimybę plėtoti rekreacinių paslaugų sferą, pritraukti turistus iÅ¡likusios miestelio centrinės dalies unikalumu.

           Å iuo metu Alsėdžių miestelio centrinė dalis ir viso miestelio rekreacinė ir paslaugų sferos infrastruktūra yra neiÅ¡vystyta, nepatraukli  turistams, prasta miestelio ekonominė ir socialinė situacija. Siekiant skatinti miestelio infrastruktūros plėtrą, iÅ¡saugoti bei pritaikyti turistų lankymui miestelio centrinę dalį bei didinti patrauklumą investicijoms, skatinti miestelio ekonominės situacijos gerinimą,  būtina numatyti ir nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo, apsaugos ir plėtros priemones bei sąlygas. Å iam tikslui pasiekti bus rengiamas Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo detalusis planas.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.