Pasirašyta projekto „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“ finansavimo sutartis

2017-10-13

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. į sakymu Nr. 1V-668 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ į gyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-81-0002 (toliau – Projektas), į gyvendinti yra skirtas iki 2 012 607,52 Eur finansavimas.

2017 m. spalio 12 d. buvo pasirašyta dvišalė Projekto finansavimo sutartis tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir viešosios į staigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas paslaugų sektoriui, prisidėti prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo.

Projekto uždavinys – atnaujinti Plungės miesto viešąsias erdves, skirtas vietos bendruomenių poreikiams.

Projekto į gyvendinimo metu Plungės M. Oginskio dvaro sodybos teritorijoje ir jos prieigose vietoje šiuo metu esančio stadiono numatoma sukurti aktyvaus poilsio ir pramogų į vairaus amžiaus asmenims zoną, į rengiant aikšteles su lauko treniruokliais,  paplūdimio tinklinio aikštelę, poilsio zoną į vairaus amžiaus asmenims, pėsčiųjų-dviračių takus,  automobilių stovėjimo aikštelę, infrastruktūrą bendruomenės komunikacijai (informacinius stendus, suoliukus ir pan.);  apšvietimą ir vaizdo kameras. Taip pat rekonstruoti ir į rengti estradą su patalpomis bendruomenės veikloms vykdyti, sutvarkyti teritoriją bei želdynus. Projekto siekiamas rezultatas – sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 564 809,71 m², pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 551,68  m².

Projekto nauda vietos bendruomenei ir tikslinėms grupėms – sudarytos sąlygos gyventojų užimtumui didėti, skatinama socialinė ir ekonominė plėtra.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

 

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė
 
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.