Pasibaigė ketvirto kvietimo verslininkams teikti prašymus verslo rėmimo lėšoms gauti terminas

2017-11-30

Lapkričio 29 d. Savivaldybėje vyko Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstomi pareiškėjų prašymai dėl SVV rėmimo lėšų iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo.  

 

Šiais metais tai buvo paskutinis kvietimas SVV subjektams teikti prašymus dėl SVV rėmimo lėšų skyrimo iš Savivaldybės biudžeto. Galimybe pasinaudoti SVV rėmimo lėšomis norą išreiškė 8 verslo atstovai. Kaip ir prieš tai buvusių kvietimų metu, pareiškėjai prašė kompensuoti šių verslo sričių patirtas išlaidas: dokumentais pagrį stų pradinių į monės į registravimo; informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir reklamos priemonių; į monės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo; SVV į monės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų.

 Šį kartą Komisijai skirstyti lėšas buvo sudėtingiau, nes rėmimo lėšas norinčių gauti pareiškėjų prašoma suma buvo beveik du kartus didesnė (3 063,22 Eur), negu turima lėšų (1631,80 Eur). Komisijai išnagrinėjus visus prašymus, nustatyta, kad  2 pareiškėjai neatitiko reikalavimų. Vieno pareiškėjo prašomos kompensuoti išlaidos buvo patirtos anksčiau nei 12 mėn. iki prašymo pateikimo dienos; dėl šios priežasties prašymas buvo atmestas. Kitas pareiškėjas prašė kompensuoti jau patirtas išlaidas internetinės parduotuvės kūrimui, bet kadangi ši parduotuvė dar nefunkcionuoja, Komisija nusprendė prašymą atmesti ir pareiškėjui siūlyti teikti prašymą kitais metais, kai jau internetinė parduotuvė veiks. Likusiems 6 pareiškėjams lėšos buvo skirstytos pagal pirmą prioritetą, t. y. vėliausiai pagal į sisteigimo datą į sisteigusiems SVV subjektams. Atsižvelgdama į tai, Komisija skyrė visą prašomą kompensuoti sumą 3 pareiškėjams, kurie savo veiklą pradėjo nuo 2016 m. balandžio 21 d. ir vėliau. Bendrai šiems pareiškėjams iš viso skyrė 1 345,89 Eur. Ketvirtam pagal prioritetą pareiškėjui  liko tik 285,91 Eur, nors prašoma kompensuoti suma buvo 627,65 Eur. Komisijai, norint patenkinti visų pareiškėjų prašymus, pritrūko 822,14 Eur, todėl buvo nuspręsta artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje  prašyti papildomai skirti lėšų, kad visų SVV subjektų prašymai būtų patenkinti.

 

 

 

Informaciją rengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.