Parengtas Plungės rajono zonų šilumos ūkio specialusis planas

2012-11-30

           Plungės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-011 „Plungės rajono zonų Å¡ilumos ūkio specialiojo plano parengimas“, parengė Plungės rajono zonų Å¡ilumos ūkio specialųjį planą.
           Projektas įgyvendintas pagal 2007- 2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.
           Projekto biudžetas pagal finansavimo administravimo sutartį – 100 tūkst. Lt, iÅ¡ jų 82 proc. – Europos Sąjungos ir 15 proc. – Savivaldybės bendrojo finansavimo lėÅ¡os.  Įvykdžius vieÅ¡uosius pirkimus, projekto biudžete sutaupyta lėÅ¡ų.  Baigiamo įgyvendinti projekto biudžetas – 50 264,4 Lt.
           Specialiojo plano rengėjas – UAB „AF-Consult“.
           Specialiojo plano rengimo proceso etapai.  Sutartis Nr. BT6-01-497 su paslaugos teikėju – UAB  „AF-Consult“ – pasiraÅ¡yta 2011 m.  gruodžio 8 d.  Europos socialinio fondo agentūra 2012 kovo 5 d. raÅ¡tu Nr. ESF-12-SD-03505 pritarė pirkimo procedūrų dokumentams. Atlikta esamos būklės analizė, reglamentuoti aprūpinimo Å¡iluma būdai ir naudotinos kuro bei energijos rūÅ¡ys Å¡ilumos energijos gamybai. IÅ¡analizuotos esamos ir būsimos Å¡ilumos ūkio problemos. Parengtas veiksmų planas specialiajam planui įgyvendinti.  Specialiojo plano vieÅ¡asis svarstymas vyko 2012 m.  birželio 4 d.- 2012 m. liepos 5 d. Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, pakoreguotas specialusis planas 2012 m. rugpjūčio 22 d. pristatytas Statybos projektų derinimo komisijai.  Å ilumos ūkio specialusis planas 2012 m. rugsėjo 26 d. pateiktas VTPSI prie AM  TelÅ¡ių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui ir gauta plano patikrinimo teigiama iÅ¡vada Nr. TP1-1971. Rugsėjo 27-ą pristatytas Plungės rajono savivaldybės tarybai ir patvirtintas jos sprendimu Nr. T1-211. 2012 m. spalio 10 d. dokumentas įregistruotas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir suteiktas unikalus registracijos kodas 000682000066.
           Susipažinimas su parengtu planu.  Parengtą Plungės rajono zonų Å¡ilumos ūkio specialųjį planą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt. Planas saugomas ir su juo susipažinti galima pas Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus Å¡ilumos ūkio specialistą Kazį Milierių ir UAB Plungės Å¡ilumos tinkluose.
          
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.