Parengtas Plungės miesto centrinės dalies sutvarkymo specialusis planas

2013-03-22

 

 

 

           Plungės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-015 „Plungės miesto centrinės dalies sutvarkymo specialiojo plano parengimas“, parengė Plungės miesto centrinės dalies specialųjį planą.

           Projektas įgyvendintas pagal 2007- 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

           Projekto biudžetas pagal finansavimo administravimo sutartį – 120 tūkst. Lt, iš jų 85 proc. – Europos Sąjungos ir 15 proc. – Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.  Įvykdžius viešuosius pirkimus, projekto biudžete sutaupyta 2 400 Lt.  

           Specialiojo plano rengėjas – UAB „Uostamiesčio projektas“.

           Specialiojo plano rengimo proceso etapai.  Sutartis Nr. BT6-01-152 su paslaugos teikėju – UAB  „Uostamiesčio projektas“ – pasirašyta 2012 m. gegužės 9 d.  Planas buvo rengiamas trimis etapais: pirmasis – parengiamasis etapas – gauti planuojamos teritorijos žemės sklypų kadastro duomenys, parengti būtini tiriamieji darbai; antrasis etapas – atlikta esamos būklės analizė, parengta koncepcija ir konkretizuoti sprendiniai, parengti specialiojo plano sprendiniai – ir trečiasis etapas – apsvarstyti, suderinti ir patvirtinti specialiojo plano sprendiniai.

           Koncepcija buvo patvirtinta  Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-246.

           Viešas svarstymas vyko 2012 m. gruodžio 19 d.  Viešo susirinkimo metu buvo gautos visuomenės pastabos ir siūlymai, į kuriuos atsižvelgiant planas pakoreguotas ir pakartotinai visuomenei pristatytas 2013 m. vasario 15 d.

            Specialusis planas 2013 m. sausio 24 d. pateiktas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos  Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. 2013 m. kovo 20 d. gauta teigiama išvada Nr. TP1-658.

           Plungės rajono savivaldybės taryba 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr.T1-69 pritarė parengtam specialiajam planui.

           Plungės m. centrinės dalies sutvarkymo specialiajame plane suformuota teritorijos tvarkymo, vystymo vizija ir priemonių rinkinys. Plano sprendiniai numatomi įgyvendinti, rengiant detaliuosius planus, statinių naujos statybos ir rekonstravimo techninius bei viešųjų erdvių sutvarkymo projektus.  Plano sprendiniuose suformuoti kompleksiniai urbanistiniai, architektūriniai ir paveldosauginiai reikalavimai,  sudarantys galimybę centrinę miesto dalį vystyti darniai, išsaugoti ir stiprinti miesto istorinį išskirtinumą.  Vadovaujantis urbanistinės ir architektūrinės kokybės reikalavimais, rengiant pastatų rekonstravimo ar naujos statybos techninius projektus,  miesto centre turėtų sumažėti chaotiškų pastatų tvarkymo, istorinės miesto dalies vaizdą gadinančių naujos statybos atvejų. Plano sprendiniuose pateikti alternatyvūs viešųjų erdvių tvarkymo, išorinės reklamos įrengimo pavyzdžiai, tinkami miesto centrui. Parengtas specialusis planas yra priemonių rinkinys, padėsiantis centrinę miesto dalį tvarkyti ir vystyti kokybiškai.

           Įgyvendinus specialiojo plano sprendinius, mieste bus sukurta vientisa viešųjų erdvių (skverų, aikščių) sistema, pėsčiųjų bei dviračių takų jungtys, sudarytos geresnės sąlygos Plungės miesto gyventojams pasiekti savo darbo vietas, mokyklas, paslaugų centrus ne tik automobiliais, bet ir dviračiais bei pėsčiomis. Miestas taps ekologiškesnis, patrauklesnis, o centrinė miesto dalis – dinamiškesnė. Tik sukūrus darnią miesto centro aplinką, galima sustabdyti gyventojų migraciją už miesto ribų, kas ilgainiui turės ir ekonominį poveikį.

           Miesto centrinės dalies tuštėjimas, nykimas yra viena aktualiausių ne tik Plungės, bet ir kitų Lietuvos, Europos miestų problema. O pagrindinis šios problemos sprendimo būdas – didinti centrinės dalies patrauklumą.

           Susipažinimas su parengtu planu.  Parengtą Plungės miesto centrinės dalies specialųjį planą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt. Planas saugomas ir su juo susipažinti galima Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų  planavimo skyriuje.

          
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.