Pagerbė atsiliepusiuosius į Tėvynės kvietimą ir stojusiuosius į atkuriamą Lietuvos kariuomenę (renginio nuotraukos)

2017-11-22


 

 

Artėjančios Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse Plungės rajono savivaldybėje iškilmingai pagerbti tautiečiai, atsiliepę į Tėvynės kvietimą ir stoję į atkuriamą Lietuvos kariuomenę, gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos Respublikos 1993 metų rugpjūčio 31 dienos. Atkurtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento ir pirmosios Krašto apsaugos ministerijos vadovybė kiekvienam iš jų įteikė po specialų dokumentą – Liudijimą, patvirtinantį, kad žmogus gynė savo gimtą šalį, jos laisvę ir nepriklausomybę. Liudijimus įteikė ats. plk. Arūnas Dudavičius, Savivaldybės padėkas – Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.

Lapkričio 17 dieną Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje vykusi pagerbimo ceremonija pradėta iškilmingai – Lietuvos valstybės himnu. Renginio dalyvius pasveikino jaunieji šauliai iš Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos.

Meras A. Klišonis, kreipdamasis į susirinkusiuosius, pripažino, jog nėra paprasta kalbėti prieš uniformuotą auditoriją, ypač – karius, kurie, esant reikalui, kai reikia veikti, vienas kitą supranta iš vieno žvilgsnio ar vieno žodžio.  Meras padėkojo, kad Lietuvai svarbiu metu nemažai vyrų ir moterų pasišventė garbingai profesijai.

„Valstybės ginkluotosios pajėgos stiprios, kai kariai pasitiki savo vadovybe ir tais, kurie šalia. Su tokiu kolektyvu galima padaryti labai daug. Esame santūraus šiaurietiško charakterio ir dažnai už daug ką užmirštame padėkoti. Šiandien norime pasakyti jums ačiū, kad atsiliepėte į Tėvynės kvietimą ir stojote jos ginti“, – pažymėjo A. Klišonis.

Ats. plk. A. Dudavičius papasakojo apie Liudijimo sukūrimo istoriją, pasidžiaugė, kad atsiimti šio dokumento plungiškiai ir rietaviškiai kariai savanoriai atėjo su savo artimaisiais. Liudijimai stojusiesiems į savanorišką krašto apsaugą pradėti teikti nuo 2012 metų, pirmasis Liudijimas buvo įteiktas tarnyboje žuvusio Gintaro Žagunio mamai Aldonai, antrasis Liudijimas – tarnyboje žuvusio Artūro Sakalausko tėveliams.

Anketą Liudijimui gauti turi užpildyti patys kariai, jei karys žuvęs arba miręs – jo bendražygiai, o dokumentą atsiima kario šeima. Per penketą metų Liudijimo įteikimo ceremonijos vyko jau ne vienoje Lietuvos savivaldybėje, o lapkričio 17 dieną dvidešimt Liudijimų buvo įteikti Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių gyventojams.

Liudijimu buvo pagerbtas Marius Saulytis, Andrius Pilibavičius, Karolis Kazlauskas, Antanas Laukys, Julionas Rondza, Antanas Aužbikavičius, Vytautas Petras Kybartas, Antanas Martusevičius, Petras Geštautas, Algimantas Šedys, Edmondas Liutika, Ričardas Razmas, Ričardas Čiuželis, Edvardas Vytautas Varpiotas, Sigitas Jucys, Algimantas Valiūnas, Arvydas Mežeckis, Vytautas Dičiūnas, Algimantas Jurkus, Romas Petrikas.

Ceremonijoje dalyvavęs Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Marijampolės skyriaus vadovas Anicetas Varnas perdavė merui A. Klišoniui Lietuvos laisvės armijos (LLA) sąjungos padėką bei įteikė apdovanojimą – Lietuvos karininko Jono Semaškos kryžių. LLA padėką ir Lietuvos karininko Jono Semaškos kryžių įteikė ir A. Aužbikavičiui.

Lietuvos laisvės kovotojų komiteto apdovanojimus A. Varnas perdavė A. Petrikui, E. V. Varpiotui, S. Juciui, J. Rondzai.   

„Tėvynės labui!“ – nuskambėjo ne kartą. Lemtingais Lietuvai metais gyvybę už jos laisvę ir nepriklausomybę pasirengę aukoti kariai savanoriai kalbėjo, jog Lietuvos himnas, vėliava, Vytis yra mūsų gimtos šalies savasties ir dvasios simboliai, o kiekvieno žmogaus širdyje turi bujoti patriotiškumas ir meilė Lietuvai.Plungės rajono savivaldybės inf.

Manto Česnausko nuotraukos

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.