Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

2015-10-26

             

                Spalio 22 d. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Striaukienė, vyriausioji specialistė Birutė Valiūnienė kartu su Plungės socialinių paslaugų centro socialinėmis darbuotojomis Jolanta Zaburiene, Nemira Pilveliene ir Pedagoginės psichologinės tarnybos direktore Jūrate Karaliene bei šios Tarnybos psichologe Nijole Dauniene aptarė pagalbos teikimo globėjams (rūpintojams) ir į vaikintojams galimybes ir esamas problemas, pereinant nuo institucinės globos (rūpybos) prie šeimoje  ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

             Viena iš pagrindinių problemų yra vaiko globėjų (rūpintojų) ir į tėvių paieška. Nors siekiama, kad kiekvienas likęs be tėvų globos vaikas augtų šeimos aplinkoje, tačiau pastaruoju metu vis sunkiau sekasi surasti asmenų, pageidaujančių globoti (rūpinti) vaikus. Todėl buvo aptarta, kad reikėtų labiau viešinti šią problemą, bendradarbiauti su esamais globėjais (rūpintojais), grąžinusiais vaikus tėvams arba išleidusiais į savarankišką gyvenimą savo rūpintinius, imtis globoti kitus vaikus, raginti ir padėti apsispręsti asmenims, priimantiems vaikus svečiuotis savo šeimoje, dėl šių vaikų globos (rūpybos), raginti fizinius asmenis steigti šeimynas.

            Siekiant stiprinti vaikų globos šeimoje ir bendruomenėje sistemą, labai svarbu aktyvinti paslaugų teikimą esamiems globėjams (rūpintojams) ir į vaikintojams. Tai į žanginių mokymų (rengimo), individualių ir grupinių konsultacijų, tęstinių mokymų pagal vaikų amžiaus, jų raidos, elgesio ir emocijų sutrikimus, susitikimų-pokalbių seniūnijose ir kitokių pagalbos priemonių organizavimas būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) ir į vaikintojams.

             Reikšminga pagalbos teikimo proceso veikla yra glaudus į vairių sričių specialistų bendradarbiavimas. Siekiant kuo geriau tenkinti vaiko interesus ir poreikius, asmenims, globojantiems (rūpinantiems) ar į vaikinusiems vaikus, o neretai ir patiems vaikams, dažnai būna reikalinga ugdymo į staigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros į staigų, seniūnijų, teisėsaugos ir kitų institucijų specialistų pagalba. Todėl susitikimo metu buvo aptartos psichologinės pagalbos problemos, kurios nelengvai sprendžiamos savivaldybėje dėl psichologų trūkumo. 

               Aptartos ir kitos aktualios pagalbos teikimo globėjams (rūpintojams) ir į vaikintojams problemos, numatytas glaudesnis Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir socialinių darbuotojų, teikiančių pagalbą, bendradarbiavimas. 

         

            Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.