Pagal projektą „4D miestai“ rengiami ekonomikos pagyvinimo ir visuomenės sveikatos gerinimo planai

2014-02-26

 

 

 

 

 

Europos mainų ir mokymosi programos URBACT partneriai, vykdydami projektą „4D miestai“, parengė veiksmų, skatinančių žmonių gerovę ir jų sveikatos ekonominį pagrindimą, ataskaitą.

Praėjus pusei projekto įgyvendinimo termino, „4D miestai“ partneriai sutelkė visą dėmesį į vietos veiklos planus, kuriuos kiekvienas miestas turės pateikti URBACT programos vykdymo pabaigoje. Šiuose dokumentuose bus nurodyti tikslai ir veiksmai, kuriais savivaldybės įsipareigos pagyvinti ekonomiką ir pagerinti visuomenės gerovę per sveikatos inovacijas. Siekdami sukurti planus, partneriai renka informaciją iš vietinių suinteresuotų šalių, atliekančių įvairių sričių analizę.

2014 m. vasario 17-19 dienomis Novaroje (Italija) vykusiame susitikime aštuoni projekto „4D miestai“ partneriai pristatė savo pirmuosius vietos veiklos planus. Tai leido nustatyti stipriąsias ir silpnąsias planų puses bei papildyti juos, atsižvelgiant į kolegų pastabas. Be to, susitikimas padėjo išryškinti kai kuriuos klausimus, pavyzdžiui, kaip išmatuoti investicijų grąžą socialinėje srityje, kaip įtraukti skirtingų socialinių grupių piliečius ir vietos grupes į bendrą darbą, kaip nustatyti sveikatos inovacijų stebėsenos rodiklius. Diskusijos paskatino partnerius giliau pasidomėti tam tikromis temomis, siekiant sukurti daugiau įrankių savo projektams plėtoti, taip pat buvo pasidalyta gerąja patirtimi, turėjusia teigiamą socialinį poveikį visuomenei.

Susitikime Novaros mieste Plungei atstovavo Savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė ir Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. p. direktorė Daiva Zablockienė. Atstovės, pristačiusios Plungės miesto vietos veiklos planą, liko patenkintos įvertinimu kolegų, kurie pastebėjo, kad planas aprėpia visus svarbiausius šio projekto sektorius. Darnus komandinis darbas, ekspertų patarimai ir įžvalgos, išsamiai gvildenamos kiekvienos šalies vietos veiklos plano problemos, pasikeitimas patirtimi ir idėjomis – tai svarbiausia, ką Plungės  atstovės parsivežė iš susitikimo Novaroje.

Tarptautinio susitikimo Novaroje metu įgytos žinios papildys iki šiol turėtą pagrindą vietos veiklos planui sukurti, nes partnerių gerosios praktikos pavyzdžiai pagal keturias projekto „4D miestai“ vystomas temas (žinios, verslas, sveikatos sistema ir piliečiai), išorės ekspertų įnašas ir vietos žmonių, kurie aktyviai dalyvauja projekte (vietos paramos grupės), indėlis yra glaudžiai susiję su šio projekto studijų sritimi.

Apibendrinant galima pasakyti, kad vietos veiklos planai paskatins sveikesnį ir kokybiškesnį gyvenimo būdą, geresnę sveikatos ir socialinių paslaugų integraciją, optimizuos valstybės išlaikomų arba pagyvenusių žmonių globos paslaugas, paskatins piliečius bendrai kurti sveikatos sistemos modelį, kurs ryšius tarp skirtingų sektorių, ypač tarp verslo ir mokymo, reaguojant į realius poreikius darbo rinkoje, pritrauks ir išlaikys įmones, studentus ir profesionalus bei sukurs daugelį kitų galimybių.

Kitas projekto „4D miestai“ partnerių susitikimas vyks 2014 m. gegužės pabaigoje Plungėje. 

Kas yra „4D miestai“?

„4D miestai“ yra URBACT projektas, kuriuo siekiama vystyti Europos miestus, įtraukiant į šį procesą įvairių sveikatos ir inovacijų sričių atstovus. Pagrindinės vystymo temos: žinios ir profesinis mokymas, sveikatos priežiūros sistema, verslas ir piliečiai. Projektas apima 8 Europos miestus, kurie norėtų sukurti naują produktyvią sritį, prisidedančią prie teritorijų ekonominės veiklos ir socialinės sanglaudos stiprinimo ir įvairinimo. Projekto partneriai: Igualada (Katalonija, Ispanija) – pagrindinis projekto partneris, partneriai – Leeds (Jungtinė Karalystė), Novara (Italija), Tartu (Estija), Plungė (Lietuva), Brainport Eindhoveno Regionas (Nyderlandai), Verslo plėtros korporacija, Jena (Vokietija) ir Baia Sprie (Rumunija). 

Kas yra URBACT?

URBACT yra Europos mainų ir mokymosi programa, skatinanti tolygią miestų plėtrą. Ji suteikia galimybę miestams dirbti kartu, sprendžiant pagrindines miestų problemas.  Programa padeda vystyti pragmatinius, inovatyvius ir darnius sprendimus, kurie integruoja ekonomines, socialines ir aplinkosaugos dimensijas. Ji suteikia galimybę miestams keistis gerąja praktika ir išmoktomis pamokomis su visos Europos miestų plėtros politikos profesionalais. URBACT apima 500 miestų iš 29 šalių ir 7 000 aktyvių dalyvių.

www.urbact.eu/4dcities

 

Pagal vadovaujančiojo partnerio informaciją straipsnį parengė
Rasa Jonušienė,
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.