Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkursas

2015-01-21

 

       Vidaus reikalų ministerija, siekdama nustatyti geriausią 2014 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą (programą), skelbia konkursą. Šis konkursas nėra finansavimui gauti, tai gerosios praktikos projektų į vertinimo konkursas.

       Konkurse gali dalyvauti 2014 m. vykdytas (baigtas vykdyti arba tebevykdomas tęstinis) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas, atitinkantis vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. į sakymu Nr. 1V-97 patvirtintų konkurso nuostatų nustatytus reikalavimus ir Vidaus reikalų ministerijos šiais metais skelbiamą konkurso temą – „Elektroniniai nusikaltimai ir patyčios internetu“.

       Konkurso nuostatai paskelbti „Valstybės žiniose“ (2005, Nr. 48-1602, pataisymai – 2007, Nr. 10-401; 2011, Nr. 7-258; 2014, Nr. 2014-10714) ir Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (http://www.vrm.lt/go.php/lit/Nusikaltimu-ir-kitu-teises-pazeidimu-prevencijos-projektu-programu-konkursas/245/).

       Konkursui projektus gali pristatyti asociacijos (nevalstybinės organizacijos), valstybės ir savivaldybių institucijos bei į staigos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai ir bendruomenės, juridiniai, bet ne fiziniai asmenys. Vieno rengėjo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas.

       Projektai konkursui turi būti pristatyti iki 2015 m. kovo 2 d. (imtinai), pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 5 lapų apimties paraišką (1 egz.) ir jos elektroninę kopiją.  Paraiška pateikiama užklijuotame ir užantspauduotame voke, o jos elektroninė kopija tame pačiame voke – kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske) arba atsiunčiama elektroninio pašto adresu, nurodytu žemiau. Ant voko yra nurodomas Vidaus reikalų ministerijos adresas, konkurso, kuriam teikiama paraiška, pavadinimas, projekto rengėjo pavadinimas ir adresas, o ant kompiuterinės laikmenos (kompaktinio disko) – projekto pavadinimas. Esant neatitikimams tarp paraiškos ir jos elektroninės kopijos, vertinamas voke pateiktas paraiškos variantas. Projekto pateikimo data laikoma voko pateikimo data (nustatoma pagal pašto žymeklio datą). Taip pat galima pateikti papildomą medžiagą.

       Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos kriterijus:

  1. Projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti.
  2. Projekto rengėjo ar valstybės ar savivaldybių institucijos ar į staigos, asociacijos ar mokslo ir studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo į vertinimas, akivaizdūs projekto vykdymo rezultatai, jų teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės bendruomenės saugumui.
  3. Projektas į gyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama į traukti visuomenę ar jos grupes.
  4. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.
  5. Projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

      Konkursą laimėjusio projekto rengėjui bus paskirta premija. Kitiems konkurso dalyviams gali būti paskirtos paskatinamosios premijos arba į teikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

             

Išsamesnė informacija teikiama:

tel. (8 5) 271 8721, el. p. dalia.kedaviciene@vrm.lt  

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.