Nuo 2023 m. sausio 11 d. prasideda balsavimas dėl „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti“

2023-01-11

Nuo 2023 m. sausio 11 d.  iki 2023 m. vasario 10 d. 15.45 val. vyksta balsavimas dėl „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti“.

Balsavimas vyksta internetu www.plunge.lt ir seniūnijose.

Balsuoti gali Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų. Balsuojantis asmuo turi duoti sutikimą naudoti asmens duomenis. Šie duomenys viešai neskelbiami ir naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo.

Balsavimas

Gyventojai balsuoja internetu (prisijungimas per E-valdžios vartus, kiekvienas balsuoja tik už save, kitaip balsai anuliuojami) arba užpildydami popierinę kortelę (seniūnijoje, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, balsavus ne pagal deklaracijos vietą, balsas anuliuojamas) balsavimo vietose. Vienas gyventojas gali balsuoti kiekvienoje kategorijoje pasirinkdamas po vieną idėją (yra 3 kategorijos).

KIEKVIENOJE PROJEKTŲ KATEGORIJOJE (I, II, III) PAŽYMĖKITE TIK PO  VIENĄ PROJEKTĄ, UŽ KURĮ BALSUOJATE.

Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas.

Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius balsavimo kortelę, galioja elektroniniu būdu užpildytas balsas.

Užpildžius kelias balsavimo korteles, nė vienas balsas neįskaitomas.

Daugiausiai gyventojų balsų surinkę Projektai įgyvendinami  tik tada, kai surenka minimalų balsų skaičių – 1 % balsų nuo atitinkamoje einamųjų metų sausio 1 d.  seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus.

Projektų idėjos.

I kategorija. Mažos apimties projektai, įgyvendinami Plungės miesto seniūnijoje

Projekto pavadinimasTrumpas aprašymas (planuojama projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda gyventojams, projekto vertė)
Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinio-pažintinio tyrimų tako edukacinės trasos įrengimasTeritorija prie dešiniojo Babrungo upės kranto (kadastrinis sklypo Nr. 6854-0009:6) įrengti Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinio-pažintinio tako tyrimų tako edukacinę trasą, kuri skirta susipažinti su šio miško ekosistemomis, Gandingos HE tvenkinio istorija ir apylinkėmis. Įrengta edukacinė trasa-jungtis tarp jau suremontuotų ir planuojamų įrengti gamtinio pažintinio tako dalių. Planuojama projekto vertė: 18 659,60 Eur.

II kategorija. Mažos apimties projektai, įgyvendinami Plungės rajono savivaldybės seniūnijose (išskyrus Plungės miesto seniūniją)

Projekto pavadinimasTrumpas aprašymas (planuojama projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda gyventojams, projekto vertė)
„Išjudink save – lauko treniruoklių aikštelėje Šateikiuose“  Žemaitės g. 14, Šateikių k. Spręsti gyventojų užimtumo problemas, sukurti tinkamas sąlygas fiziniam aktyvumui. Bus sudarytos sąlygos sportuoti gryname ore ištisus metus. Planuojama projekto vertė: 19 999,26 Eur.
„Alsėdžių sporto ir laisvalaikio zonos apšvietimo įrengimas“Platelių g. Alsėdžių miestelis (sklypo RC Nr.4400-4513-1260); Šio projekto įgyvendinimo metu planuojamas įrengti teritorijos apšvietimas. Įgyvendinus projektą skatinamas sąmoningumo ir bendruomeniškumo jausmo ugdymas seniūnijos gyventojams ir miestelio svečiams, ypač jaunimui. Planuojama projekto vertė: 19 999,98 Eur.
„Pliažo infrastruktūros sukūrimas Plokštinės g. 3, Paplatelės k., Plungės raj.“Plokštinės g. 3, Paplatelės k., Plungės raj. Planuojama sukurti draugišką aplinkai, patogią, higienos sąlygas atitinkančią, labai gyventojų mėgstamo pliažo infrastruktūrą. Planuojama projekto vertė: 10 877,90 Eur.
„Milašaičių kaimo gyvenvietės centrinės aikštės sutvarkymo darbai“P. Plechavičiaus g. Milašaičių k., Stalgėnų sen., Plungės raj. Sutvarkyti Milašaičių k. pagrindinę aikštę šiuolaikiškai ir ją pritaikyti visuomenės poreikiams. Žemės ploto išlyginimas ir vejos užsodinimas, talkų išdėjimas trinkelėmis, šiuolaikinių šviestuvų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas. Planuojama projekto vertė: 20 000, 00 Eur.
„Vaikų žaidimų ir muzikos erdvė Plateliuose“Ž. Kalvarijos/ Ežero g. sankirtoje (Mokinių skveras). Sukurti patrauklią erdvę bendruomenės nariams, jaunoms šeimoms, senjorams ir miestelio svečiams. Žaisdami šioje zonoje vaikai lavins savo motorinius įgūdžius, socializuosis su kitais vaikais, stiprės ryšys tarp jaunų šeimų, kitų bendruomenės narių. Planuojama projekto vertė: 19 997,67 Eur.

III kategorija. Didelės apimties projektai, įgyvendinami Plungės rajono savivaldybės teritorijoje

Projekto pavadinimasTrumpas aprašymas (planuojama projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda gyventojams, projekto vertė)
,‚Supermiesto“ vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimas“A. Jucio g. 2A, Plungė. Projekto tikslas – atnaujinti „Supermiesto“ vaikų žaidimo aikštelę. Projektas orientuotas į įvairių visuomenės grupių (vaikų, jaunimo, jaunų  šeimų, senelių) ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų poreikių tenkinimą. Planuojama projekto vertė: 59 997,85 Eur.
„Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinio-pažintinio tyrimų tako renginių aikštelės, stendo ir laiptų įrengimas“Teritorija prie dešiniojo Babrungo upės kranto, šalia „Saulės“ gimnazijos (kadastrinis sklypo Nr. 6854-0009:6). Projekto tikslas – sukurti ir plėtoti saugią bei motyvuojančią edukacinę erdvę netradicinėje lauko erdvėje, pagyvinti mokymosi procesą, leidžiantį skatinti mokinių patirčių įvairovę. Šlaito papėdėje įrengtoje renginių aikštelėje bus galima organizuoti edukacinius renginius ugdymo įstaigų bendruomenių nariams. Planuojama projekto vertė: 57183,32 Eur.
„Alsėdžių miestelio tvenkinio pakrantės rekreacinės teritorijos sutvarkymas“Aplinkelio g. 31, Alsėdžių miestelis. Projekto tikslas – tvenkinio pakrantės sutvarkymas įrengiant pavėsines su baldais, paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas, kapitališkai suremontuoti, sutvirtinti lieptą, šviestuvų įrengimas. Projekto įgyvendinimo metu skatinamas bendruomeniškumo ir sąmoningumo jausmo ugdymas. Planuojama projekto vertė: 59 617,57 Eur.
„Poilsio ir žaidimų erdvė Glaudžiuose“Dvaro g. 5, Glaudžių k. Projekto tikslas – viešosios žaliosios poilsio zonos įrengimas rajono gyventojams ir svečiams. Planuojamas apšvietimo įrengimas, teritorijos stebėjimo sistemos įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės ir mažosios architektūros įrengimas. Bio tualetų bei šiukšliadėžių įrengimas Poilsio zona orientuota į mažamečių ir senjorų efektyvų poilsį ir visų kaimo gyventojų bei svečių susitikimo, bendravimo, socializacijos poreikio tenkinimą. Planuojama projekto vertė: 57287,70 Eur.
„Platelių dvaro parko infrastruktūros tvarkymas parengiant takų ir jų apšvietimo techninį projektą bei įrengiant pagrindinių takų apšvietimo tinklą“Platelių dvaro parkas, Platelių miestelis. Projekto tikslas – sutvarkyti Platelių dvaro parko infrastuktūrą, kad ji būtų patraukli, patogi ir saugi naudotis. Didžiausią įgyvendinto projekto naudą pajus vietos gyventojai, taip pat parkas taps patrauklesnis ir atvykusiems lankytojams, kurių kasmet Platelių miestelis ir jo apylinkės sulaukia vis daugiau. Planuojama projekto vertė: 60 000,00 Eur.
„Atgimstančio Šateikių parko projektavimo darbai“Šateikių parkas, Šateikių k. Projekto tikslas – išsaugoti, istoriškai atkurti ir pritaikyti visuomenės poreikiams nekilnojamą kultūros vertybę. Atlikus projektavimo ir tyrimų darbus planuojamas parkų vartų remontas/restauravimas, o ateityje bus galima planuoti ir kitus parko tvarkybos darbus, nes bus siekiama kompleksiškai sutvarkyti ir atnaujinti Šateikių dvaro parką, išsaugoti jo kraštovaizdžio savitumą. Turint parko atkūrimo projektą bus galima dalyvauti kitose programose, pildyti paraiškas atstatymo darbams vykdyti. Sutvarkyta parko erdvė būtų patraukli vieta vykdyti dailės plenerams, meninėms stovykloms. Bendruomenei svarbu neleisti sunykti parkui, norima jį išsaugoti ateities kartoms. Planuojama projekto vertė: 59715,38 Eur.
Poilsio zonos sukūrimas Žemaičių KalvarijojeAlksnų g. 7C, Žemaičių Kalvarijos miestelis. Projekto tikslas – atlikti Žemaičių Kalvarijos miestelio Varduvos senvagės valymo darbus. Sutvarkytą teritorija  ateityje būtų pritaikyta miestelio gyventojų bei miestelio lankytojų  poreikiams. Planuojama projekto vertė: 59 988,96 eur
„Žlibinų „Saulės tako“ rekonstrukcija“Žlibinų k. RC unikalaus sklypo Nr. 4400-4580-7956. Projekto tikslas – atnaujinti kaimo viešųjų erdvių infrastruktūrą, sudaryti tinkamas sąlygas vietos gyventojų laisvalaikio užimtumui. Planuojama sutvarkyti viešoji erdvė prisidės prie gyventojų kokybės gerinimo bei palankios kaimo aplinkos kūrimo. Planuojama projekto vertė: 60 000,00 Eur.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.