NUMATOMA VAIKO TEISIŠ² APSAUGOS INSTITUCIJŠ² SISTEMOS PERTVARKA

2012-04-06
      Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. kovo 29 d. nutarimu patvirtino Vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarką, kurią numatoma vykdyti 4 etapais nuo 2012 metų II ketvirčio ir pertvarkytą  sistemą pradėti į gyvendinti 2013 m. sausio 1 d.
      Pagrindiniai vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos objektai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir į vaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai.
      Vaiko teisių apsaugos institucijų pertvarka bus atliekama vykdomosios valdžios ir vietos savivaldos lygmenimis.
      Vyriausybės nutarimu vaiko teisių apsaugos valdymo sritis yra priskirta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Å vietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijos taip pat dalyvauja formuojant vaiko teisių apsaugos politiką, į gyvendina ją kiekvienos ministerijos kompetencijai priskirtoje srityje ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas vaiko teisių apsaugos srityje. Tačiau šių ministerijų nuostatuose pasigendama išsamesnio ministerijų į galiojimų vaiko teisių apsaugos srityje ir dalyvavimo, formuojant bei į gyvendinant vaiko teisių apsaugos politiką, reglamentavimo.
      Vaiko teisių apsaugos padėties Lietuvos Respublikoje analizė rodo, kad ypač aktualios visų vaiko teisių apsaugos sistemą sudarančių institucijų funkcijų į gyvendinimo, veiklos darnos, koordinavimo, bendradarbiavimo, administravimo, metodinio vadovavimo trūkumo problemos ir institucijų, kurioms vaiko teisių apsauga yra papildoma funkcija, formalus požiūris į vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą.
       Å ia vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarka siekiama suformuoti nuoseklią ir koordinuotą vaiko teisių apsaugos institucijų sistemą, užtikrinančią tinkamą vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą ir jų atstovavimą.
      Siekiant pašalinti priežastis, lemiančias vaiko teisių apsaugos problemas ir vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos nepakankamą efektyvumą, taip pat siekiant pertvarkos tikslo, numatoma perskirstyti valstybės ir savivaldybių institucijų atliekamas, su vaiko gerove ir vaiko teisių apsauga susijusias, funkcijas, tobulinti šių funkcijų administravimą, paliekant vaiko teisių apsaugą kaip valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją.
      Vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarką numatoma atlikti šiomis kryptimis:
      1. aiškiai apibrėžti ministerijų ir kitų valstybės institucijų, susijusių su vaiko teisių apsauga, uždavinius, funkcijas, vietą valstybės institucijų sistemoje, nustatyti konkrečias atsakomybės ribas;
      2. sustiprinti vaiko teisių apsaugos sistemos valdymo ir kontrolės funkcijas;
      3. peržiūrėti savivaldybių institucijų kompetenciją;
      4. tobulinti vaiko teisių apsaugos skyrių struktūrą;
      5. į statymais nustatyti pagrindines vaiko teisių apsaugos skyrių atliekamas funkcijas.
      Įgyvendinant šią Koncepciją, numatoma atlikti teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių apsaugos institucijų veiklą, ir kitų su šių institucijų atliekamomis funkcijomis susijusių teisės aktų analizę ir į vertinti teisės aktų keitimo ir naujų teisės aktų priėmimo poreikį .
       Seimas savo nutarimu pasiūlė Vyriausybei per šių metų II ketvirtį parengti Vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos į gyvendinimo priemonių planą.
      Lėšas Koncepcijai į gyvendinti numatoma skirti iš valstybės biudžeto. 
      
      
Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.