Niekada ne vėlu tobulėti

2015-06-26

              Gyvenant šiandieninėje visuomenėje  nepakanka žinių, įgūdžių įgytų mokyklos suole ir net universitete. Sparčiai vystantis komunikacinėms ir informacinėms technologijoms labai svarbu nesustoti, nes šiandien aukščiausios kokybės prekė yra naujausia informacija, žinios ir įgūdžiai. Visuomenės nariai turi prisitaikyti prie poreikio nuolat tobulinti žinias ir kompetencijas, o ypač tai svarbu mokytojui. Nuolatinis patirties įgijimas ir galimybė mokytojui bei visai švietimo įstaigai mokytis ir tobulintis yra svarbiausia vertybė ateičiai. Sunku šiandien įsivaizduoti mokytoją savo darbe gebanti išsiversti be informacinių technologijų.
           Su tokia intencija ir vyko Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ritos Smilingienės koordinuotas dvejų metų Europos Sąjungos remiamas tarptautinis projektas „Naujos motyvuojančios technologijos suaugusiųjų mokyme kaimo vietovėse“ tarp šešių skirtingų valstybių. Šis projektas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundvig“ (skirtas suaugusiųjų švietimui) dalis.
        Projekto „Naujos motyvuojančios technologijos suaugusiųjų mokyme kaimo vietovėse“ iniciatorė ir autorė – R. Smilingienė. Ji projektinėje veikloje nėra naujokė, nes prieš tai R.Smilingienės dėka sėkmingai buvo vykdomas ir koordinuojamas kitas – anglų kalbos mokymosi  ir tobulinimo – projektas irgi su tarptautiniais partneriais.  Iš viso R.Smilingienė dalyvavo devyniuose tarptautiniuose projektuose ir iš jų net penkis koordinavo.
          2013 metais rugpjūčio mėnesį startavo projektas „Naujos motyvuojančios technologijos suaugusiųjų mokyme kaimo vietovėse“ tarp šešių skirtingų valstybių organizacijų, tai Europos universitetas Nikosijoje (Kipras), Paryžiaus suaugusiųjų (Institut E-seniors) nevyriausybinė organizacija, Ostra Grevie suaugusiųjų mokykla (Švedija), Konijos miesto (Turkija) nevyriausybinė labdaros organizacija „Dost Eli“, Košalino (Lenkija) mokytojų švietimo centras ir Plungės suaugusiųjų švietimo centras.
           Per dvejus metus mokymai vyko visose šalyse, tik pirmojo susitikimo metu Kipre buvo numatytos projekto mokymosi gairės, planai visam projekto laikotarpiui, o paskutiniai mokymai ir baigiamoji konferencija buvo planuojama Lietuvoje.
          Per dvejų metų laikotarpį  šešiose  skirtingose valstybėse įvyko 9 praktiniai mokymai-susitikimai, kuriuose dalyvavo šalys partnerės.  Pagrindinė mokymų užduotis, kaip naudojantis informacinėmis technologijomis ieškoti įdomesnių ir patrauklesnių mokymo formų suaugusiesiems. Mokymų dalyviai mokėsi ir vieni iš kitų, kaip naudotis informacinių technologijų įrankiais sudarant įvairius testus, vykdant apskaitas, apklausas, įvairių tinklaraščių naudojimas organizuojant suaugusiųjų mokymą. Projekto partneriai mokymų metu keitėsi informacija, kaip naudotis skaitmeninių istorijų kūrimo įrankiais skatinančiais kūrybiškumą suaugusiųjų mokyme, Vikipedijos panaudojimu ugdyme, kaip sukurti įdomią pateiktį Prezi įrankio pagalba, gilinosi į Google disko galimybes.
          Visų šalių projekto dalyviai buvo įsipareigoję be tarptautinės veiklos vykdyti mokymus bei sklaidą ir savo šalies mokytojams.
          Plungės suaugusiųjų švietimo centro projekto dalyviai mokė savo mokyklos kolegas, kaip su Web2.0 įrankiais Moodle virtualioje mokymo aplinkoje paruošti pamoką nuotoliniam suaugusiųjų mokymui. Vykdė mokymus ir rajono mokytojams apie socialinių tinklų naudojimą ugdymo procese, anglų kalbos ir Kulių gimnazijos mokytojams – apie skaitmeninių įrankių panaudojimą mokinių kūrybiškumui skatinti ir ugdyti.
          Paskutinio susitikimo metu Lietuvoje visų šalių partnerių komandos mokėsi, kaip paruošti ir transliuoti pamoką per Youtube, t.y. kaip paruošti pamokos video variantą su skaidrėmis, buvo pristatytas ir mišrus suaugusiųjų  mokymo būdas, kai dalis mokymų vyksta klasėje, o kita dalis – elektroninėje erdvėje.
           Per visą projekto laikotarpį visų šalių komandos ruošė namų darbus, kūrė bendrą tinklalapį ( adresas http://motech4adults.com), į kurį talpino projekto dalyvių sukurtus produktus.
           Dvejų metų bendros veiklos rezultatas – birželio 15 dieną Plungės suaugusiųjų švietimo centre vykusi visų šalių partnerių baigiamoji tarptautinė konferencija „Suaugusiųjų švietimo gerinimas naudojant informacines technologijas“. Visų šalių atstovai anglų kalba skaitė pranešimus susijusius su informacinių technologijų naudojimu suaugusiųjų ugdymo procese.
             Plungės suaugusiųjų švietimo centro pavaduotoja ugdymui ir tarptautinio projekto koordinatorė R.Smilingienė konferencijos pradžioje pristatė viso projekto „Naujos motyvuojančios technologijos suaugusiųjų mokyme kaimo vietovėse“ nueitą kelią. Kitą pranešimą „Informacinių technologijų ir skaitmeninių imigrantų integracija žvelgiant į iššūkius mokymo ir mokymosi procese“ skaitė Europos universiteto (Kipras) Nuotolinio mokymosi skyriaus direktorius filosofijos mokslų daktaras Dimitrios Vlachopoulos. Pranešime nuskambėjo svarbi mintis, jog pirmiausia mokymas turi būti orientuotas į mokinį, o mokytojas prisitaiko prie mokinio turimo žinių bagažo.
               Kitą pranešimą „Akademinio rašymo mokymas naudojant WIKI“ skaitė Lietuvos pedagoginio universiteto lektorė Sandra Jasionavičienė. „Saulės“ gimnazijos mokytoja Elija Čenkutė pristatė pranešimą tema „Informacinių technologijų nauda organizuojant mokymą(si) orientuotą į mokinį“. Švedijos Ostra Grevie suaugusiųjų mokyklos mokytojas Sven Jarvi skaitė pranešimą apie tai, kaip jų dalyvavimas tarptautiniame projekte suaktyvino informacinių technologijų panaudojimą suaugusiųjų mokyme. Prancūzų grupė pateikė komandinį pranešimą apie tai, kaip jų įgyti praktiniai informacinių technologijų įgūdžiai naudojant Geomedia žemėlapių sudarymo programą padeda susikurti turistinius maršrutus. Lenkijos Košalino švietimo centro mokytoja  Katarzyna Sobanska kalbėjo tema, kaip informacinių technologijų panaudojimas padeda mokytojo ir mokinio refleksijai. Konijos labdaros organizacijos „Dost Eli“ atstovas Bilal Yavas pristatė pranešimą apie suaugusiųjų mokymą bei kompiuterinio raštingumo mokymą Turkijoje. Raimonda Baltmiškė Telšių Žemaitės gimnazijos mokytoja supažindino konferencijos dalyvius su Telšių švietimo centro vykdytu irgi tarptautiniu Mokymosi visą gyvenimą Grundvig programos projektu „iTongue: Mūsų daugiakalbė ateitis“, kurio metu, remdamiesi mokslinėmis žiniomis apie smegenų darbą mokymosi proceso metu, rado veiksmingą kalbos atkodavimo metodą, palengvinantį užsienio kalbų mokymą(si) suaugusiesiems.
            Po konferencijos tarptautinio projekto partneriai keliavo po Plungės rajoną, lankėsi militarizmo muziejuje, Platelių apylinkėse, Oginskio parke.  
             Baigėsi tarptautinio projekto „Naujos motyvuojančios technologijos suaugusiųjų mokyme kaimo vietovėse“ planuoti mokymai- susitikimai, baigiamoji konferencija, liko apie nuveiktus darbus paruošti ataskaitą. Projekto dalyviai išskrido į savo kraštus su naujomis mintimis, idėjomis informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese bei tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi, kuri irgi yra neįkainuojama. Tik įvairiapusis bendravimas su įvairių kultūrų ir įvairaus mentaliteto žmonėmis duoda supratimą, kokie mes skirtingi ir kartu, kokie mes panašūs ir kiek daug yra galimybių mokytis vieniems iš kitų.
            

 

Violeta Černeckienė
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,
Suaugusiųjų švietimo centro kuratorė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.