Neformalus vaikų švietimas

2015-09-03

       Siekdami neformaliojo vaikų švietimo  programų į vairovės, kokybės ir prieinamumo didinant į vairia veikla po pamokų užsiimančių vaikų skaičių 2015 metų IV ketvirtį sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu į vedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. į sakymu Nr. V-883 patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t.y. teisę jas gauti turi kiekvienas vaikas, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kiekvienas programos teikėjas, atitinkantis Apraše nurodytus reikalavimus. Bus finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.

       Neformalaus švietimo programas norintys į gyvendinti teikėjai turi registruotis Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), programų į gyvendinimui turi turėti pritaikytas patalpas, į rangą, priemones.

       Dėl registracijos ŠMIR galima konsultuotis su Švietimo skyriaus vyr. specialistu S. Augūnu (tel. 73164), kitais neformalaus švietimo klausimais galima konsultuotis su Švietimo skyriaus vyr. specialiste Irena Gricevičiene (tel 73153). Kviečiame  neformalaus vaikų švietimo teikėjus pasinaudoti nauja galimybe ir teikti programas, registruoti jas jau dabar, nelaukiant paraiškų teikimo termino.

       Konsultantų sąrašas   http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/konsultantai/konsultantai_lietuvoje.php

       Pateikiame nuorodą puslapio, kur sudėta medžiaga, kuri aktuali, susijusi su NVŠ krepšeliu. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/neformalusis/krepselis.php

 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Gricevičienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.