Naujas Sosnovskio barščio naikinimo būdas

2017-05-02

Š. m. kovo mėn. Lietuvoje užregistruoti herbicidai Nuance 75 WG ir Accurate 200 WG, skirti invazinio augalo – Sosnovskio barščio populiacijos naikinimui.

Purškimo laikas. Pavasarį , kai Sosnovskio barštis pradeda vegetaciją (2-8 lapeliai iki pradedant auginti stiebą), nupurškus selektyviais herbicidais Nuance 75 WG ir Accurate 200 WG, augantys barščiai sunyksta. Šių herbicidų nepaveiktos kitos augalų rūšys sudaro nepalankias sąlygas (užgožia) dygti ir augti naujiems Sosnovskio barščio individams. Arba purškiama vasarą, po šienavimo praėjus 2-3 savaitėms, kai Sosnovskio barštis išauga iki 20-30 cm dydžio.

Po purškimų jokių papildomų veiksmų daryti nereikia. Augmenija turi augti natūraliai, negalima pažeisti dirvožemio paviršiaus. Purškiama vietą kartą per sezoną. Jei reikalinga, visą plotą arba atskiras vietas purškiame pakartotinai kitais metais. Taikant šį naikinimo metodą, naikinamame plote Sosnovskio barštis turėtų būti sunaikintas per 2–3 metus. Daugiau informacijos apie naują Sosnovskio barščio naikinimo būdą pateikta Aplinkos ministerijos tinklalapyje http://www.am.lt/VI/index.php#a/18222.

Iki šiol Sosnovskio barščiui naikinti dažniausiai naudoti herbicidai su glifosato veikliąja medžiaga. Pagrindinis jų trūkumas – sunaikinami visi nupurkštame plote esantys augalai. Atsilaisvinusiame plote pirmiausiai pradeda dygti Sosnovskio barščiai, todėl susiformuoja tankūs jų sąžalynai. Sudygus naujiems Sosnovskio barščio augalams, būtina ir vėl juos naikinti – purkšti.

Pirmieji pranešimai apie Sosnovskio barščio plitimą Lietuvoje ir jo keliamas grėsmes žmogaus sveikatai ir biologinei į vairovei paskelbti maždaug prieš 35 metus. Dabar Sosnovskio barščio populiacija Lietuvoje užima maždaug 12000–15000 ha plotą. Šie augalai daugiausiai plinta apleistose teritorijose, pievose, vandens telkinių pakrantėse, pamiškėse ir kt.

Invazinė rūšis – augalų, gyvūnų ar grybų rūšis, kurios į sikūrimas ekosistemose kelia pavojų biologinei į vairovei, daro žalingą ekologinį , ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai. Invazinės rūšys sparčiai plinta už savo natūralaus paplitimo (arealo) ribų ir daro žalą vietinėms rūšims. Šiuo metu Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše yra 35 rūšys http://www.am.lt/VI/files/0.872130001480512740.pdf. Invazinės rūšys kontroliuojamos ar naikinamos vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4F0F24D6E2BF/HfyYuezuXe.

 

Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistė (ekologė) E. Lydienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.