Mokyklų bendruomenės dalijasi patirtimi ir žiniomis

2022-02-21
ES 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos ir Plungės „Babrungo“ progimnazijos bendruomenės vasario 18 d. antrą kartą susitiko su konsultuojančiosios mokyklos – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro – atstovais.  Pavenčių daugiafunkciame centre visus maloniai pasitiko centro direktoriaus pavaduotoja Gita Vaitkienė, lietuvių kalbos mokytojos Jovita Stočkienė, Jūratė Satkauskienė, Dalia Lipskienė ir specialioji pedagogė Gražina Novogreckienė. Diskutuojant su kolegomis, buvo siekiama pasinaudoti konsultuojančiosios mokyklos patirtimi ir kartu su mokyklų specialistais  kurti modelį, tinkantį projekte dalyvaujančioms progimnazijoms, joms sudaryti sąlygas siekti kiekvieno mokinio asmeninės ūgties, užtikrinti asmenybės brandą, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos įsisavinimą, atsižvelgiant į mokymosi startą, mokymosi stilių, individualius gebėjimus bei sistemingą asmeninės pažangos stebėseną.

Buvo aptartas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimas, ugdymo programų pritaikymas ir veiksmingas realizavimas, ugdymo diferencijavimas klasės (mokyklos) lygmeniu, kad didėtų SUP turinčių mokinių mokymosi motyvacija ir įsitraukimas į pamoką. Aptartas bendradarbiavimo su SUP turinčių mokinių ir jų šeimos narių įtraukimo į kompleksinės pagalbos teikimą bei analizuotos taikomos bendradarbiavimo su šeima formos. Specialioji pedagogė pakvietė apžiūrėti savo darbo kabinetą, pristatė naudojamus metodus ir priemones.

Projektas „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“ finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.