Mokykla, kuriai pavyksta sukurti socialinei sveikatai palankią lavinimosi aplinką ir pasiekti gerų akademinių rodiklių

2019-12-10

        Žurnalas ,,Reitingai“ kasmet surikiuoja respublikos mokyklas pagal į vairius ugdymosi, psichologinės ir socialinės savijautos sukūrimo mokykloje rodiklius. Suprantama, kad mokyklos socialinis ir pedagoginis mikroklimatas turi didžiulę reikšmę jaunuolio psichologinei brandai bei ugdymosi pasiekimams. Sutarimas ir darnus darbas ugdo pasitikintį savimi, laimingą ir sveiką žmogų, prisiimantį atsakomybę už savo veiksmus.

      Kiekvienais metais mokyklos yra tiriamos ir lyginamos pagal daugelį aspektų. 2017 ir 2018 metais Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vertino mokyklas ne tik pagal ugdymosi rezultatus, bet ir tai, kaip pavyksta sukurti psichinei ar socialinei sveikatai palankią lavinimosi aplinką. Pagal paskutinį rodiklį iš vertintų 143 mokyklų Platelių gimnazija yra 25 vietoje.

     Socialinė sveikata čia suprantama kaip būsena,  apimanti teigiamą savęs ir kitų vertinimą, pasitenkinimą tarpasmeniniais santykiais, gebėjimą bendrauti, o iš mokyklos pusės – pagalba mokiniui. Mokiniai geba ir yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant į vairiomis aplinkybėmis, į vairios sudėties ir dydžio grupėse. Gera savijauta lemia mokymosi produktyvumą.

      Kaip ir anksčiau, taip ir šiemet, žurnalas  „Reitingai“ pateikia dalykinį gimnazijų reitingą, t. y. mokyklos rikiuojamos pagal į vairių disciplinų ugdymo pasiekimus. Gimnazijos į vertintos pagal abiturientų laikytų brandos egzaminų rezultatus. Mūsų gimnazijos į vertinimas yra geriausias iš visų rajono mokyklų: lietuvių kalbos egzaminų rezultatų suvestinėje esame 28, chemijos – 21, biologijos – 48 vietoje iš šalies 359 gimnazijų.

     Mūsų mokykla kiekvienais metais dalyvauja į vairiuose nacionaliniuose patikrinimuose, atlieka standartizuotus testus. Visada džiaugiamės puikiais rezultatais. Praėjusių mokslo metų mokymosi bendras vidurkis buvo 8,4 balo. Labai džiugu, kad vaikai, atėję į mokyklą, ne tik smagiai praleidžia laiką, bet ir aktyviai mokosi, siekia savo tikslų, gauna gerus pagrindus, auga brandžios asmenybės, o baigę mokyklą sėkmingai kuria Lietuvos ateitį .

                                                                     

Gimnazijos direktorė Regina Rubinienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.