Moksleivių chorų šventėje dainavo ir žiūrovai

2012-04-23

 

      Plungės kultūros centras dažnai kviečia į renginius, propaguojančius vieną ar kitą mėgėjų meno žanrą. Dauguma Å¡ių renginių yra tradiciniai. Vienas  jų – kas antri metai organizuojama rajono moksleivių chorų Å¡ventė “Giedu dainelęâ€.
       Å iemet Å¡ventei skirtas ypatingas dėmesys, mat joje skambėjo būsimos respublikinės moksleivių  dainų Å¡ventės „Mūsų vardas – Lietuva“  repertuaro kūriniai. Å ventei puikiai pasiruoÅ¡ė Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos, Senamiesčio vidurinės mokyklos, „Saulės“ gimnazijos, Mykolo Oginskio meno mokyklos chorai. Rajono mokyklose chorinei muzikai neskiriamas didelis dėmesys, vienintelė Kulių vidurinė gali pasigirti ir pasidžiaugti savo merginų choru, jų repertuaru ir laimėjimais. Å is choras – nuolatinis respublikinių ir moksleivių dainų Å¡venčių dalyvis.
      Rajono moksleivių chorų Å¡ventę pradėjo Kultūros centro Å¡iuolaikinio Å¡okio studija „Visus Ero“, vadovaujama Monikos Gedgaudaitės, bei renginių organizavimo klubas „Menadė“, vadovaujamas Simonos Gudavičiūtės. Kadangi renginio diena buvo ir Pasaulinė paminklų saugojimo diena, tai žiūrovams buvo dar kartą pristatyti mūsų mieste esantys paminklai. IÅ¡kilmingai  pakėlus Å¡ventės emblemą, į sceną buvo pakviesti patys mažiausieji dalyviai – vadovės Ritos Banionienės parengtas Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos jaunučių choras. Mažieji dainininkai, atlikdami pirmą savo dainelę – L.Vilkončiaus ir Vytės Nemunėlio bei S.Gedos dainą „Mano vardas – Lietuva“ – gausiai susirinkusiems žiūrovams liūdėti neleido. Koncertą tęsė Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas Vidos Taurinskienės, bei dar vienas jaunučių choras iÅ¡ M. Oginskio meno mokyklos, vadovaujamas mokytojos Ritos Banionienės. Ypač iÅ¡raiÅ¡kingai pastarieji atliko R. Kauneckaitės ir M. Vainilaičio dainą  „Žąsinas“. Vadovė sakė, kad abu jos vadovaujami chorai yra pasirengę ir galėtų atstovauti rajonui Vilniuje.
      „Ryto“pagrindinės mokyklos merginų choras, vadovaujamas Kęstučio Kazlausko, atliko B. Keampfer  dainą „Nakties klajūnai“ ir M.Noviko „Gandrai“.
      Labai subtilų, „mergaitiÅ¡kąâ€œ, repertuarą pasirinko Kulių vidurinės mokyklos merginų choras, vadovaujamas Giedrės Idzelienės.  Puikiai nuskambėjo tiek jų atlikta J. Kalco ir Z. Sadauskaitės  daina  „Jūra – vasaros draugė“,  tiek J. Cechanovičiaus, L. Abario ir S. Žlibino daina „Lietuva – dainų Å¡alis“. Vadovė G. Idzelienė sakė tikinti, kad Å¡iemet respublikinėje moksleivių dainų Å¡ventėje  chorui dar teks atstovauti Kulių vidurinei, o jei mokykla taps pagrindine, tai tokio lygio kolektyvo joje gali nebelikti.
      Net keli chorai Å¡ventėje atstovavo Mykolo Oginskio meno mokyklai. Å i mokykla gali pelnytai didžiuotis savo berniukų choru, kuriam vadovauja mokytoja metodininkė Irena Bakanauskienė. Žiūrovai sulaikę kvėpavimą klausėsi  pirmosios jų atliktos  choro dainos iÅ¡ Džiuzepės Verdžio operos „Nabukas“ – „O, Tėvyne“. Berniukų chorą keitė kitas I. Bakanasukienės vadovaujamas  Å¡ios mokyklos –  jaunių – choras.  Å io choro repertuare iÅ¡girdome ir žemaitiÅ¡ką dainą, harmonizuotą D. Zakaro,  „Voj, Volunge, volungėle“. I. Bakanauskienė  džiaugėsi renginyje buvusiais žiūrovams, nes labai jautė ne tik jų kvėpavimą, bet ir palaikymą, o tai choristams yra nepaprastai svarbu.
      „Saulės“ gimnazijos miÅ¡rus choras, vadovaujamas Elenos Klimienės,  Å¡ventei pasirinko populiarius kūrinius: A. Klovos iÅ¡plėtotą lietuvių liaudies dainą „Sveiki gyvi, sveteliai“ bei  „Tau nieko nieko nesakiau“.
      Koncerto pabaigoje pasirodė bene gausiausias – Senamiesčio vidurinės mokyklos – miÅ¡rus choras, vadovaujamas mokytojo metodininko Antano Pagojaus. Vadovas buvo itin pakiliai nusiteikęs, nes iÅ¡vakarėse buvo iÅ¡rinktas populiariausiu ir mylimiausiu rajono mokytoju. A. Pagojus sakė, kad jo choras nėra praleidęs nė vienos respublikinės dainų Å¡ventės – tiek moksleivių, tiek pasaulio lietuvių.  Nors, anot jo, repertuaras vaikams gana sudėtingas, bet mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai, padedami mokytojo, jį sėkmingai parengė. „Jau trečias mėnuo, kai repetuojame kiekvieną Å¡eÅ¡tadienį po kelias valandas“, – sakė A. Pagojus.  Å iai Å¡ventei skaitlingiausias rajono mokyklos choras parengė A. Noviko ir  A. Karosaitės bei D. MarciÅ¡auskienės dainą „Kelias į mokykląâ€œ, L. Vilkončiaus ir J. Marcinkevičiaus „Dėl tos dainos“.
      Pačioje Å¡ventės pabaigoje visi Å¡ventėje dalyvavę choristai atliko bendrus jungtinius kūrinius,  savo bendromis dainomis įžiebdami tikrąjį tautiÅ¡kumą bei leisdami suprasti, kad muzika ir daina yra didžiausias senosios kartos mums paliktas turtas.
      Kultūros centro direktorius Romas Matulis sveikino visų chorų kolektyvų vadovus, prisimindamas ir  pirmųjų Å¡venčių iniciatorę Ritą Banionienę. Itin puikių padėkos žodžių iÅ¡ direktoriaus lūpų nusipelnė  M. Oginskio meno mokyklos berniukų choras. „Berniukų chorai Lietuvoje yra tarsi perlas, todėl Plungė gali didžiuotis, kad ir mūsų mieste toks choras yra“, – sakė R. Matulis.  Anot direktoriaus, Å¡ie dainuojantys vaikai ir jaunimas yra pats gražiausias mūsų Å¡alies žiedas, puikiai  ir supratingai leidžiantis savo laisvalaikį, todėl visi jų vadovai nusipelno didžiulės pagarbos vien už gebėjimą sudominti jauną kartą chorine muzika.
      Å ventėje dalyvavęs Savivaldybės meras Albinas Klimas dėkojo Kultūros centrui už Å¡ventės organizavimą. Savo mokyklų chorų vadovus gražiai sveikino ir „Ryto“ pagrindinės mokyklos bei „Saulės“ gimnazijos direktorių pavaduotojos.
      Å ventės kulminacija tapo baigiamoji – plungiÅ¡kio kompozitoriaus Andriaus Kulikausko – daina „Onžoula sodėnėms“. Ją dainavo visi Å¡ventėje dalyvavę chorai, o solo partijas atliko M. Oginskio meno mokyklos berniukų ansamblis, vadovaujamas I. Bakanauskienės. Suskambus Å¡iai dainai, ją kartu su jaunaisiais dainorėliais  stovėdami dainavo visi žiūrovai. Tai reiÅ¡kia, kad  Å¡ventėje „Giedu dainelę“ skambėję kūriniai rado atgarsį plungiÅ¡kių Å¡irdyje.

 

Daiva Gramalienė,
Plungės kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.