Malonūs įspūdžiai iš akordeonistų konkurso sugrįžus

2011-04-18

 

 

     Nuo 1994 m. Vilniuje vyksta tradicinis respublikinis Lietuvos akordeonistų konkursas, kurį kas antri metai rengia Lietuvos akordeonistų asociacija. Å . m. balandžio 5 – 9 d. talentingas Lietuvos jaunimas, aktyvūs akordeono pedagogai, Å¡io puikaus instrumento atliekamos muzikos mylėtojai ir entuziastai rinkosi į IX Lietuvos akordeonistų konkursą, kuris Å¡iais metais Lietuvos akordeonistų asociacijos valdybos nutarimu buvo vykdomas kaip atranka į sekančią dieną vykstantį tarptautinį akordeonistų kokursą, su teise gauti respublikinio konkurso laureato ir diplomanto vardą. Taigi konkursas iÅ¡augo į aukÅ¡tesnį lygmenį ir nuo 2011 m. tapo tarptautiniu akordeonistų konkursu Vilniuje. Vertindamas ir džiaugdamasis iÅ¡augusio konkurso populiarumu, sėkme ir nauja kokybe, Lietuvos akordeonistų asociacijos prezidentas ir konkurso meno vadovas doc. Raimondas Sviackevičius sako: ,,Daugeliui akordeonistų Å¡is konkursas buvo ir yra gera pradžia, tiek siekiant atlikėjo karjeros, tiek pedagoginio darbo aukÅ¡tumų. Tikimės, kad ir ateityje Lietuvos akordeonistų konkursas daugumai bus svarbi kolegiÅ¡ko bendradarbiavimo bei kūrybinių planų įgyvendinimo aÅ¡is. Džiugu konstatuoti, kad akordeono mokykla Lietuvoje nuolat keičiasi, nuosekliai auga ir tobulėja. Konkurso metu turime galimybę susipažinti su akordeono meno padėtimi Lietuvoje. Dabar Lietuvos (akordeono) mokyklą galime vertinti ir traptautiniame kontekste.“ Konkurso dalyviai varžėsi 11 kategorijų, kurios buvo suskirstytos pagal amžių ir pasirinktą atlikimo žanrą. Konkurse dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių.

      Su pačiais gražiausiais įspūdžiais ir laimėjimais iÅ¡ tarptautinio akordeonistų konkurso Vilniuje grįžo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos akordeono mokytojas metodininkas Povilas Budginas, per ilgus savo pedagoginio darbo metus dalyvavęs įvairiausiuose meistriÅ¡kumo konkursuose ir parengęs daugybę respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų. Daug mokytojo iÅ¡ugdytų mokinių pasirinko muziko kelią ir tapo profesionaliais muzikantais. Pasiekti aukÅ¡ti pedadoginiai rezultatai ir itin aukÅ¡ta mokytojo dalykinė kompetencija yra tie faktoriai, kurie nulėmė tai, kad mokytojas Povilas Budginas Lietuvos akordeonistų asociacijos buvo pakviestas dalyvauti garbingose 2011 m. tarptautinio akordeonistų konkurso Vilniuje vertinimo komisijose tiek republikiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, kuriose dirbo geriausi Lietuvos ir užsienio Å¡alių- Latvijos, Ukrainos, Kinijos, Rusijos, Slovėnijos, Vietnamo, Italijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos -akordeono pedagogai. Dalindamasis įspūdžiais iÅ¡ konkurso, pirmiausia, mokytojas džiaugiasi puikiu savo akordeono klasės mokinio Aurimo Kauno pasirodymu konkurse.  Būdamas vienu jauniausių savo kategorijos dalyvių, plungiÅ¡kis trečiaklasis nurungė už save žymiai vyresnius, labiau patyrusius konkurentus ir tapo respublikinio turo laureatu.

      Pasakodamas apie dalyvavimą vertinimo komisijos darbe, mokytojas Povilas Budginas pabrėžė, kad darbas konkurso respublikinėje ir tarptautinėje vertinimo komisijoje buvo nepaprastai sunkus, atsakingas, reikalaujantis labai atidaus dėmesio kiekvienam konkurso dalyviui. Siekiant iÅ¡vengti bet kokių vertinimo nesusipratimų, vertinimo komisijos nariai sėdėjo vienas nuo kito dideliu atstumu ir vertino kiekvieną dalyvį slaptu būdu. Jeigu vieno vertintojo skiriami balai ryÅ¡kiai skyrėsi nuo visų kitų vertintojų balų, Å¡io vertintojo balai buvo keičiami vidurkio balu. Kalbėdamas apie ateitį, mokytojas Povilas Budginas jau kuria planus, kaip su savo talentingu mokiniu Aurimu Kaunu ruoÅ¡is būsimiems konkursams, nes atlikėjo pažangai ir sėkmingiems pasirodymams reikalingas labai apgalvotas, nuoseklus ir kryptingas ugdomasis darbas.

     Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje akordeonistų ugdymo istorija siekia 1962 m., kai buvo atkurta Plungės muzikos mokykla. Mokyklos Akordeono skyrius puoselėja senas ir gilias tradicijas, brangina ir didžiuojasi ilgamete pedagogine patirtimi. Jame dirba 7 kvalifikuoti, savo darbui pasiÅ¡ventę akordeono mokytojai, pasiekę aukÅ¡tų laimėjimų respublikiniu ir tarptautiniu lygiu. Akordeono skyriaus mokiniai, besimokydami mokykloje, įgyja ne tik muzikavimo Å¡iuo instrumentu pagrindus, bet groja įvairios sudėties ansambliuose, akordeonistų orkestre (vadovė Ligita Veniulienė) ir liaudiÅ¡koje kapeloje ,,Mykoliukai“ (vadovė Rita Å riupÅ¡ienė). Gegužės 6 d. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Akordeono skyrius, vadovaujamas skyriaus vedėjos mokytojos metodininkės Laimos Jundulienės, rengia projektą, skirtą Tarptautinei akordeono dienai. Å i akordeono muzikos Å¡ventė pakvies plungiÅ¡kius pasiklausyti akordeono muzikos, o Plungės miesto vaikus supažindins su Å¡iuo puikiu muzikos instrumentu, jo istorija ir galimybėmis.

Dalia Stasikėlienė,
Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Silvos GalvadiÅ¡kytės nuotraukoje – Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojas metodininkas Povilas Budginas ir jo mokinys, IX respublikinio akordeonistų konkurso laureatas Aurimas Kaunas

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.