LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Prezidentas Valdas Adamkus visus skautus sveikina su gimimo diena.

2018-02-26

Vasario 22-oji – skautų gimtadienio įkūrėjo  lordo Robert Baden-Powell’io – diena!

Šią dieną mes, skautai, minime išdidžiai ir šventiškai: juk iš mūsų gretų išaugo daug iškilių Lietuvos ir pasaulio veikėjų! Su Valstybės šimtmečiu ir skautų įkūrėjo švente visus skautus sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir mūsų brolis – Lietuvos skautijos garbės narys Prezidentas Valdas Adamkus! Turėkime Dievą širdyje ir atminkime savo pošūkį: „Budėk!“

 

Skautų įkūrėjo Roberto Baden-Powell’io biografija:

1857 m. vasario 22 d.  gimė pasaulio skautų įkūrėjas Robertas Stephensonas Smythas Baden-Powell’is. Jo tėvas  H.G. Baden-Powell’is  buvo Oksfordo universiteto profesorius, Karališkosios mokslų akademijos narys, parašęs nemažai filosofijos ir teologijos veikalų. Po Baden Powell’io tėvo mirties šeima persikėlė gyventi į Hyde Park Gate South, kur prabėgo Roberto vaikystė.

1869 m. padėjo mokytis jūrininkystės „Conway“ laive. Šioje strityje jis dirbo su dideliu atsidėjimu ir entuziazmu. Su laivu jis nesiskirdavo net ir šventadieniais: tomis dienomis jis pasiimdavo savo jau paaugusius brolius ir plaukiodavo jūra. Čia jaunasis Robertas gana greitai išmoko valdyti laivą, stovyklauti, virti ir greitai vykdyti vyresniųjų įsakymus. Broliai keliavo, iškylavo. Čia Robertas įgijo gamtininko ir žvalgo patyrimo.

1871 m. jis išlaikė egzaminus į Charterhouse mokyklą.

1973 m. Charterhouse mokykla perkelta į Godalmingą. Netoli mokyklos buvo tankus miškas, kuriame R. Baden-Powell’is dažnai leisdavo laiką. Jis išmoko sėlinti, sekti pėdsakus, stebėti paukščių ir žvėrių gyvenimą, vikriai sugauti ir meistriškai išsikepti žvėrelį, pasistatyti palapinę, vartoti mažąjį kirvuką. Šioje mokykloje R. Baden-Powell’is praleido kelerius metus.

1883 m. buvo paskirtas pulko adjutantu.

1899 m. Mafekingo apsuptyje Robertas Baden-Powell’is pagarsėjo tuo, kad suorganizavo savanorius berniukus – kadetus, kurie atlikdavo daugelį ryšininkų pareigų ir pasižymėdavo drąsa ir atsakingumu. Tai buvo lyg skautybės idėjos pradžia.

1900 m. karalienė Viktorija jam suteikė generolo majoro laipsnį.

1901 m. apdovanotas Lordo titulu.

1907 m. R. Baden-Powell’is surengė pirmą skautų stovyklą Brownsea saloje. Ši data laikoma oficialia skautybės pradžia.

1910 m. R. Baden-Powell’is pasitraukė iš kariuomenės.

1912 m.  R. Baden-Powell’is išvyko į kelionę aplink pasaulį studijuoti skautybės problemų įvairiose šalyse. Pirmojo pasaulinio karo metu skautų įkūrėjas parašė vadovą jaunesniesiems skautams (vilkiukams) ir knygą „Skautybė mergaitėms“. Pokario laiku daug laiko skyrė taikos idėjoms skelbti.

1912 m. kelionėje aplink pasaulį sutiko Olave St.Clair Soemes, kurią vedė grįžęs į Angliją.

1933 m. rugpjūčio 17d.  Baden Powell’is ir skaučių globėja Olave su šeima bei 650 anglų skautų vadų ir skaučių vadovių atvyko į Palangą.

1938 m. jau silpnos sveikatos Baden Powell’is išvyko į Afriką (Kenija).

1941 m. sausio 8 d.  mirė. Palaidotas Afrikoje.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.