Laikinas vaiko išvykimas į užsienio valstybes

2015-07-16

         Vasaros atostogos – kelionių ir išvykų metas. Vaikai kartu su tėvais, vieni ar su juos lydinčiais asmenimis, vyksta į pažintines ekskursijas, tarptautines stovyklas, lanko giminaičius, draugus, gyvenančius užsienyje. Vaiko teisių apsaugos skyrius dažnai gauna į vairių klausimų dėl vaiko tėvų, kitų vaiko atstovų pagal į statymą sutikimo reikalingumo vaikui išvykstant į užsienio valstybes.

         Primename ir paaiškiname, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarką. Vaikas šiame kontekste – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai nepilnametis sudaro santuoką arba yra emancipuojamas (teismo pripažį stamas veiksniu).

         Jeigu vaiko kelionės tikslas yra Šengeno valstybė, tai taikomas Šengeno susitarimas ir nesvarbu, ar vaikas vyktų su tėvais (globėju, rūpintoju), ar su vienu iš tėvų, ar su jį lydinčiu asmeniu, ar net vienas, vieno iš tėvų sutikimo nereikia ir valstybės sienos apsaugos pareigūnas jo nereikalaus. Tokiu atveju vykti pas notarą ir patvirtinti sutikimą dėl vaiko išvykimo į užsienio valstybę nereikia.

         Dabar Šengeno erdvei priklauso 26 valstybės. Tai 22 ES narės: Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija, Lietuva, Latvija, čŒekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija ir 4 ne ES valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija.

         Atkreipiame dėmesį , kad Šengeno erdvės reikalavimai netaikomi tokioms ES valstybėms kaip Airija, Bulgarija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija ir Rumunija. Todėl, jei vaikas vyksta į šias šalis, jo tėvams, globėjams (rūpintojams) jau prieš kelionę reikės kreiptis į notarą dėl sutikimo patvirtinimo. Priešingu atveju, gali kelionėje kilti problemų.

         Jei vaikas vyksta į valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, taikoma Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarka. Pagal šią Tvarką, jeigu vaikas vyksta su vienu iš tėvų, kito tėvo sutikimas nėra būtinas. Jeigu vaikas vyksta ne su tėvais, bet su jį lydinčiais asmenimis ar vienas, tokiu atveju valstybės sienos apsaugos pareigūnui reikės pateikti vieno iš tėvų rašytinį sutikimą. Jeigu išvyksta globojamas (rūpinamas) vaikas, tai sutikimą turi duoti globėjas (rūpintojas). Sutikimo parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro.

         Jei vaikas išvyksta per Šengeno valstybę į ne Šengeno valstybę, tai tokiu atveju taip pat taikoma minėta Tvarka. Jeigu vaikas išvyksta su jį lydinčiu asmeniu ar vienas, tai kitos Šengeno valstybės sienos apsaugos pareigūnui reikės pateikti vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) sutikimą, kuriame parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro. Pvz., jeigu vaikas vienas ar su jį lydinčiu asmeniu skrenda per Graikiją į Kiprą, jam reikia turėti vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) sutikimą. Pažymėtina, kad užsienio Šengeno valstybės pareigūnas nesupras sutikimo lietuvių kalba, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nenumato reikalavimo dėl sutikimo vertimo.

         Jei keliaujama per ne Šengeno valstybę į Šengeno valstybę, tai tėvų ar globėjų (rūpintojų) sutikimo reikės. Nors ne Šengeno valstybė yra tik tranzitinė, minėtas Vyriausybės nutarimas nustato, kad sutikimo reikia tais atvejais, kai vaikas išvyksta į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei. Pvz., jeigu vaikas vienas ar su jį lydinčiu asmeniu skrenda per Londoną į Ispaniją, jam reikia turėti vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) sutikimą.

         Vaikas bet kuriuo kelionės atveju turi turėti galiojantį asmens dokumentą. Kitos Šengeno valstybės teisėsaugos pareigūnai turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę. Be to, laikantis saugumo reikalavimų, pareigūnai tikrina asmens dokumentus oro ir jūrų uostuose.

         Atkreipiame vaiko tėvų dėmesį , jog ši Tvarka nebenumato tokios galimybės, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius išduotų sutikimą vietoj vieno iš vaiko tėvų. Todėl Skyrius šiame procese nebedalyvauja.

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.