Kviečiame Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes teikti paraiškas

2017-07-21

Kviečiame Žemaičių Kalvarijos seniūnijos  bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes teikti paraiškas

 

Kviečiame Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje registruotas ir veikiančias bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas teikti paraiškas pagal priemonę  „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė į gyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Plungės rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T1-155 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano į gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ į gyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškos gali būti teikiamos šioms Žemaičių Kalvarijos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokoliniu sprendimu patvirtintoms veikloms, tenkinančioms viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius, į gyvendinti:

1. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

2. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei  reikšmingų leidinių leidyba);

3. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

 

Tinkami pareiškėjai:

 1. Bendruomeninės organizacijos;
 2. Nevyriausybinės organizacijos;
 3. Religinės bendruomenės ar bendrijos;
 4. Pareiškėjas turi būti registruotas ir veikiantis Žemaičių Kalvarijos seniūnijos teritorijoje.

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 11 dienos (imtinai).

 

Prie paraiškos pridedami šie dokumentai:

 1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, į statų, steigimo sutarties) kopija;
 2. Registracijos pažymėjimo, kopija;
 3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;
 4. Organizacijos narių sąrašas;
 5. Jeigu projektas į gyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija;
 6. Komerciniai pasiūlymai;
 7. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

Paraiškų teikimas

Pareiškėjai užpildytą paraišką su priedais  pateikia Plungės rajono savivaldybės administracijai. Siunčiama registruotu laišku, per pašto kurjerį ar į teikiama asmeniškai: Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė; arba skenuoti dokumentai atsiunčiami el. paštu savivaldybe@plunge.lt. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį , pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką  el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

 

Aktualūs dokumentai:

1.    Paraiškos forma;

2.    Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Plungės rajono savivaldybėje aprašas (https://www.e-tar.lt/rs/legalact/9b4e99d0617f11e7b85cfdc787069b42/);

3. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano į gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ į gyvendinimo aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ebe07e0421a11e7b66ae890e1368363).

 

Daugiau informacijos apie Priemonės į gyvendinimą ir paraiškų teikimą gali suteikti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė, tel. (8 448) 73 159, el. p. jurgita.saldukiene@plunge.lt, ir vyr. specialistė Ingrida Buivydaitė, tel. (8 448) 73 145, el. p. ingrida.buivydaite@plunge.lt

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.