Kviečiame šeimas, kuriose auga sunkumų turintys jaunuoliai, dalyvauti multidimensinės šeimos terapijos programoje

2022-01-28

Lietuva seka Estijos pavyzdžiu ir siūlo multidimensinę terapiją šeimoms

Lietuvoje auga vaikų ir jaunų žmonių, ypač paauglių, kuriems būdingos kompleksinės elgesio problemos, skaičius. Susirūpinus dėl nepakankamo dėmesio į šių vaikų ir jaunuolių individualius poreikius orientuotų paslaugų, kitų pagalbos priemonių prieinamumo, ieškoma sprendimų, kurie padėtų reikšmingai keisti vaikų ir jaunuolių gyvenimą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su partnerėmis (tarp jų – ir Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija) įgyvendina 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis finansuojamą projektą „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“.

Lietuvoje taikoma Multidimensinė šeimos terapijos programa (toliau – MDFT programa). Ji sėkmingai įgyvendinama įvairiose Europos šalyse, tarp jų ir Estijoje.

Kam skirta multidimensinė šeimos terapija?

Lietuvoje pagal MDFT programą dirbama su 11–17 metų vaikais ir jaunuoliais, kurie nelanko mokyklos, bendraudami konfliktuoja, vartoja alkoholį ar kitas psichotropines medžiagas, yra linkę į agresiją, nusikalstamą elgesį, yra padarę administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų, turi kitų elgesio sunkumų.

MDFT programa ypatinga tuo, kad į bendrą darbą įtraukiama visa šeima ir artimiausia vaiko ar jaunuolio socialinė aplinka. Todėl svarbu, kad bent vienas iš vaiko ar jaunuolio tėvų ar nuolatinių globėjų (rūpintojų) būtų motyvuotas kartu su vaiku ar jaunuoliu siekti pozityvių pokyčių.

Programos koordinatoriai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje

Šiuo metu paslaugos pagal MDFT programą teikiamos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir maždaug 100 kilometrų spinduliu aplink juos. Kiekviename regione dirba nuo 5 iki 7 MDFT programos specialistų, kurie ne tik gilina teorines žinias, siekdami įgyti tarptautiniu mastu pripažįstamą MDFT programos terapeuto licenciją, bet ir aktyviai tiesiogiai dirba su vaikais ir jaunuoliais, jų artimiausia aplinka, mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais, teikiančiais paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo sėkmę lemia tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tinkamas šeimos, norinčios gauti šią paslaugą, informavimas, nukreipimas ar palydėjimas. Šeimos, norinčios gauti tokią pagalbą, į viename iš trijų miestų – Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje – dirbantį MDFT programos koordinatorių gali kreiptis tiesiogiai, būti nukreiptos į MDFT programą atvejo vadybos paslaugą teikiančių nevyriausybinių organizacijų darbuotojų arba savivaldybių administracijose dirbančių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių.  

Dalyvavimas programoje – savanoriškas

Šeima, norinti dalyvauti MDFT programoje, turi užpildyti Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo MDFT projekte formą ir, ją pasirašiusi, jos kopiją pateikti arčiausiai pagal gyvenamąją vietą esantiems MDFT programos koordinatoriams (elektroniniu paštu, paštu, gyvai, per šeimos atvejo vadybininką, savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių).

Šeima dėl dalyvavimo MDFT programoje visada gali pasikonsultuoti telefonu su regionuose esančiais koordinatoriais – kontaktai nurodyti svetainėje https://vaikoteises.lt/projektai/multidimensine-seimos-terapija/

 Nuoširdžiai kviečiame aukštos rizikos elgesio vaikus auginančias šeimas kreiptis į MDFT programos koordinatorius, aktyviai bendradarbiauti su koordinatoriais ir specialistais, nes labai svarbu teikti kokybišką pagalbą vaikams ir jaunuoliams, kurių elgesys kelia grėsmę tiek jiems patiems, tiek aplinkiniams.

PRIDEDAMA. Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo MDFT projekte forma, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. BV-21 (3 lapai)

Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.