Kviečiame ir raginame globoti vaikus

2017-06-14

Vaiko globos (rūpybos) tikslas – paskirti vaikui globėją (rūpintoją), kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų jo teises ir geriausius interesus, taip pat siektų sudaryti vaikui gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą, bei rengtų jį savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Steigiant vaikui globą (rūpybą), visų pirma turi būti siekiama vaiko geriausių interesų užtikrinimo darnioje šeimos aplinkoje. Teigiama, jog asmenys, vaikystę praleidę globos institucijoje, žymiai dažniau tampa priklausomi nuo valstybės ir kitų paslaugų teikėjų, užuot savarankiškai rūpinęsi savo išlikimu ir gerove.

 Nuo šių metų sausio 1 d. vaikų iki 3 metų globa (rūpyba) globos institucijoje gali būti nustatoma tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės vaiko globoti (rūpinti) šeimoje ar šeimynoje, ir ne ilgiau, kaip 3 mėnesius.

 Kasmet vidutiniškai Globėjų (rūpintojų) ir į tėvių mokymuose parengiama apie 10 asmenų, kurie į savo šeimą gali priimti be tėvų globos likusius vaikus, o vaikų iš biologinių tėvų per metus paimama vidutiniškai po 20, todėl beveik pusė vaikų dėl globėjų (rūpintojų) trūkumo patenka į vaikų globos instituciją. Šiuo metu apie 30 vaikų nuo vienerių iki 18 metų, gyvenančių globos institucijoje, laukia Jūsų dėmesio, pagalbos ir šilumos.

 Tad kviečiame ir raginame asmenis ir šeimas tapti Budinčiais globotojais ar vaiko globėjais (rūpintojais) ir į prasminti savo gyvenimą, priimant į savo namus vaiką, likusį be tėvų globos.

Asmenys, apsisprendę tapti Budinčiais globotojais, gaus užmokestį už darbą globojant vaiką savo namuose, Pagalbos pinigus už kiekvieną vaiką, Vaiko globos išmoką, taip pat mokymus pagal bendrą globėjų ir į tėvių rengimo programą GIMK, kurių intensyvumas bus pritaikytas prie individualių dalyvių galimybių, ir specialistų pagalbą globojant (rūpinant) vaiką.

 Dėl išsamesnės informacijos apie Budinčius globotojus bei kitas globos (rūpybos) formas ar į vaikinimą kreipkitės į Vaiko teisių apsaugos skyrių tel. (8 448) 73 162, el. p. vaikai@plunge.lt

 Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.