Kviečia Plungės sporto ir rekreacijos centras

2013-08-23

 

                      Plungės sporto ir rekreacijos centras nuo rugsėjo 2 dienos kviečia visus norinčiuosius lankyti sporto užsiėmimus.  Į  Centrą priimami vaikai nuo 6 m. Vaikai ir  ir jaunimas iki 18 m. turi pateikti raštišką tėvų, globėjų ar rūpintojų (toliau – tėvų) sutikimą bei  gydytojo arba sveikatos priežiūros į staigos leidimą, o suaugusieji nuo 18 m. – prašymą ir pažymėjimą apie turimą kvalifikaciją. Į Centrą priimamama, atsižvelgiant į priėmimo vietų skaičių, turima sportinę kvalifikaciją.

Galima rinktis šias sporto šakas: lengvąją atletiką, futbolą, krepšinį , dziudo, baidarių ir kanojų irklavimą, šachmatus, orientavimosi sportą, sunkiąją atletiką, buriavimą, regbį .

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-161, už papildomą ugdymą Centre nustatytas mokestis – 10 litų.

Mokestis mokamas už  10 mėnesių per metus priklausomai  nuo sporto  šakos  metinio  treniruočių  ir  varžybų  ciklo,  trenerio atostogų grafiko, į skaičiuojant  ir  mokinių  atostogas bei  dienas dėl  ligos, jei sergama  trumpiau  nei  dvi  savaites.

Mokestis nemokamas už  2 mėn. trenerio atostogų metu.

 

Mokesčio mokėjimo tvarka

 

  1. Mokestis mokamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus: už  rugsėjo – gruodžio mėn. – ne

vėliau kaip iki lapkričio 15 d.; už  sausio – rugpjūčio mėn. – ne vėliau kaip iki balandžio 15 d.

  1. Mokestis gali būti mokamas dviem būdais:

2.1. pavedimu per  banką į Centro specialiųjų lėšų sąskaitą: LT 944010043000497653;

2.2. Centro kasoje, kai vaikų  tėvai, o auklėtiniai nuo 18 m. – patys,   tiesiogiai sumoka  mokestį

Centro  kasoje, adresu Parko 1, Plungė, (Oginskių dvaro parko buv. „Žirgyno“ patalpose).

  1. Nesumokėjus mokesčio nurodytu laiku, sportininko tėvai (globėjai) į spėjami elektroniniu

paštu,  telefonu arba raštu. Po į spėjimo per 14 d. nesumokėjus skolos, artimiausiame Centro trenerių tarybos posėdyje svarstoma, ar leisti ugdytiniui toliau lankyti užsiėmimus.

                      Nuo mokesčio gali būti atleidžiami: Lietuvos Respublikos pirmenybių, čempionatų, sporto žaidynių čempionai ir prizininkai (vieneriems kalendoriniams metams), Lietuvos rinktinių nariai (kol yra rinktinių sudėtyje), vaikai iš socialiai remtinų šeimų, pateikus pažymą iš Socialinės paramos skyriaus (mokslo metams), vaikai iš asocialių šeimų pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas (mokslo metams), vaikai iš vaikų globos namų, gavus patvirtinantį raštą iš Vaikų globos namų (mokslo metams) ir vaikai iš daugiavaikių šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, pateikus pažymą apie šeimos sudėtį (visam laikui).

                      Mokesčio lengvatos taikomos tėvams pateikus Centro administracijai visus dokumentus,   į rodančius teisę   į    lengvatą, nuo sekančio kalendorinio mėnesio 1 dienos.  Laiku  nepateikus  informacijos  ir  reikiamų   dokumentų,  mokestis  skaičiuojamas  bendra  tvarka,  išskyrus  atvejus,  kai  socialinė  pašalpa  yra  paskirta  už  praėjusį   laikotarpį .

                      Surinktos  lėšos  apskaitomos,  kaip  pajamų  lėšos  ir  naudojamos   sporto  šakų  vystymui  ir  Centro bendriems  poreikiams  tenkinti pagal Centro tarybos pasiūlytą ir direktoriaus patvirtintą tvarką.      

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.