Kunigų ir diakonų paskyrimai

2018-07-13

 

Liepos 11 dieną Telšių vyskupija paskelbė apie naujus kunigų ir diakonų paskyrimus bei tai, kad panaikinamas Žemaičių Kalvarijos dekanatas ir steigiamas Plungės dekanatas, kurio ribos yra tapačios buvusiam Žemaičių Kalvarijos dekanatui, o dekanato centras – Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija.

Kunigas Julius Meškauskas atleidžiamas iš Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekano pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Kulių Šv. vyskupo Stanislovo parapiją ir Stanelių Šv. Kazimiero, kapinių Visų Šventųjų bei ligoninės koplyčias ir skiriamas Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Stemplių Šv. Aloyzo parapiją ir Inkaklių Lurdo Marijos koplyčią.

Kunigas Vytautas Gedvainis atleidžiamas iš Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebono, Tauragės dekanato dekano, Tauragės apskrities policijos komisariato kapeliono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapiją ir Lauksargių Lurdo Marijos bei Pajūrėlio koplyčias ir skiriamas Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, Plungės dekanato dekanu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant ir Stanelių Šv. Kazimiero, kapinių Visų Šventųjų bei ligoninės koplyčias.

Kunigas relig. m. mgr. Kęstutis Motiejaitis atleidžiamas iš Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

Kunigas Rimvydas Marozas atleidžiamas iš Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo parapiją ir padėti pastoraciniame darbe Žemaičių Kalvarijoje ir skiriamas Papilės Šv. Juozapo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Kruopių Šv. Onos bei Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos parapijas.

Garbės kanauninkas Juozas Vaičius atleidžiamas iš Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Šatraminių Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir Erslos Šv. Aloyzo koplyčias ir skiriamas Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo parapiją.

Kunigas Jonas Jucys atleidžiamas iš Papilės Šv. Juozapo parapijos klebono pareigų, taip pat nuo pareigos aptarnauti Kruopių Šv. Onos bei Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos parapijas ir skiriamas Stalgėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos parapijas.

Kunigas Eduardas Steponavičius atleidžiamas iš Stalgėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos parapijas ir skiriamas Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Medingėnų Švč. Trejybės parapiją.

Kunigas Arvydas Mačiulis skiriamas Kulių Šv. vyskupo Stanislovo parapijos administratoriumi, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kunigas Quoc Ky Francis Doan SDB skiriamas pagelbėti Alsėdžių parapijos klebonui kun. Tomui Žlibinui aptarnauti Lieplaukės Šv. Jurgio parapiją vikaro pareigose.

 

Parengta pagal Telšių vyskupijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.