Kultūros ministras: būtinas politinis susitarimas – merai turi susitelkti ir daugiau dėmesio skirti kultūrai

2016-02-05

      Vasario 2 d. Kultūros ministerijoje vyko kultūros ministro Šarūno Biručio susitikimas su Lietuvos savivaldybių vadovais. Susitikime dalyvavo ir Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis bei Savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis. Ministras paragino merus pamiršti politines intrigas ir imtis veiksmų.

      „Atėjo laikas, geopolitiniai į vykiai spartina greičiau imtis strategijos, kuri padėtų apsaugoti ir visapusiškai paremti bei parodyti valstybės dėmesį visuomenės branduoliui – t. y. aplink save visuomenę buriantiems, aktyviems bendruomenės nariams, kuriuos vadiname kūrėjais. Turime atstatyti jau greitai šimtmetį švęsiančios Lietuvos, kaip modernios valstybės, kultūros globojimo ir puoselėjimo tradicijas, kurios formuoja mūsų valstybės imunitetą, garsina mūsų šalies vardą ir skatina visuomenei reikšmingus procesus”, – sakė ministras.

      Susitikimo metu  ministras pristatė 2016 metų kultūros politikos prioritetus, planus, susijusius su valstybės ir ES investicijomis, kurios skirtos ne tik modernizuoti kultūros infrastruktūros ir paveldo objektus.

      „Kalbėdamas apie 2016 metų prioritetus ir siekius keisti kultūros politiką iš esmės, noriu išskirti kultūros regionuose sklaidą, pilietiškumo skatinimą, valstybės imuniteto auginimą per visuomenės kultūrinę edukaciją, žiniasklaidos raštingumo didinimą, paveldo pažinimą ir atsakingą naudojimą. Matydami, kas vyksta aplink, turime suprasti, kad kultūros vaidmuo tampa ypač svarbus, o socialinės ir ekonominės sričių stipinimas kūrybiškumu yra būtinas, sprendžiant net ir tokius sudėtingus klausimus, kaip valstybės imunitetas nedraugiškoms jėgoms, emigracija ar savižudybės. Savivaldybių indėlis, ypač bendradarbiaujant su bendruomenėmis, čia yra labai svarbus, todėl turime veikti kaip didelė vieninga organizacija. Šiandien būtinas politinis susitarimas, kad savivaldybės turi skirti daugiau dėmesio kultūrai, daugiau bendradarbiauti tarpusavyje, dalytis gerąja praktika, nes kitaip mūsų šalis neišspręs sunkumų, su kuriais susiduriame šiandien ir susidursime ateityje ”, – sakė Š. Birutis.

      Susitikime didelis dėmesys buvo skiriamas kultūros darbuotojų atlyginimams. Šis klausimas, ministro teigimu, tai pat yra svarbus ir reikalaujantis ne tik centrinės, bet ir vietos valdžios globos.

      „Jau dabar matome, kad kylantys atlyginimai padeda sugrąžinti kultūros darbuotojų orumą ir specialybės patrauklumą, todėl prašau visų savivaldybių į tai žiūrėti labai atsakingai, žinau, kad kai kur ne viskas vyksta sklandžiai, ir gauname skundų. Vis tik visi turime suprasti, kad kultūros darbuotojo vaidmuo savivaldybėje ypatingai svarbus, o maži atlyginimai mūsų kultūros žmones vertė emigruoti į kitus sektorius ir palikti vakuumą kultūros srityje”, – sakė ministras.

      Jis priminė, kad 2014 m. kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai kilo 2 minimalaus kultūros ir meno darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficientais,  2015 m. – 1,3, o 2016 m. kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai kils po 2 minimalaus tarnybinio atlyginimo koeficientus.

Savivaldybės raginamos vienyti mokyklų ir viešąsias bibliotekas, skatinti skaitymą ir švęsti Bibliotekų metus

      Susitikime taip pat pristatyti planai, kaip šalyje bus minimi Bibliotekų metai. Ministro teigimu, šių metų ministerijos planuose yra numatyti konkretūs darbais, kurie bus susiję su bibliotekomis. „Kartu su Švietimo ir mokslo ministerija sukursime vieningą bibliotekų sistemą, kuri atitiks XXI amžiaus bendruomenių poreikius, bus efektyviai naudojami dokumentų ir knygų fondai, tobulinamos informacijos prieigos, o bibliotekų infrastruktūra taps patrauklia burtis bendruomenėms. Didelis dėmesys bus skiriamas bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui, patirties dalinimuisi su šioje srityje pažengusiomis šalimis”, – sakė ministras.

      2016-aisiais minint Bibliotekų metus, augs valstybės lėšos, skiriamos elektroniniams ir tradiciniams leidiniams į sigyti, skaitymą numatoma populiarinti literatūriniais „protmūšiais“ bibliotekose, autorių turais po Lietuvą. Pagal Kultūros ministerijos Vyriausybei pristatomą Bibliotekų metų minėjimo planą, kurį rengė speciali darbo grupė,  numatyta didinti prieigas prie kokybiškų, aktualių, meninę, kultūrinę ir mokslinę vertę turinčių leidinių. Šiemet tradicinėms ir elektroninėms knygoms į sigyti bibliotekos gaus 300 tūkst. eurų papildomų lėšų – palyginti su šiais metais vienam šalies gyventojui tenkanti šių lėšų dalis padidės nuo 58 iki 69 centų. Kasmet ministerija, atsižvelgdama į gyventojų skaičių apskrityse ir savivaldybėse, skiria bibliotekoms valstybės biudžeto finansavimą naujiems leidiniams į sigyti.

Kaip savivaldybės minės Valstybės atkūrimo šimtmetį ?

      „Tai dar vienas svarbus klausimas, kurį šiandien noriu paliesti. Vis tik noriu atkreipti dėmesį , jog turime kartu pasirūpinti, kad bendruomenė pajustų šventę. Kreipkime dėmesį į bendruomenių veiklų stiprinimą, sudarykime joms sąlygas veikti, aktyviau dalyvauti savivaldybių ar seniūnijų gyvenime. Turime aiškiai suvokti, kad tik veikli ir kūrybinga bendruomenė garantuoja valstybės tvarumą. Mes apklausėme kultūros į staigas ir matome, kad visi tikisi milžiniškų lėšų iš valstybės ir daugelis jų nugultų į memorialines lentas ir paminklus, o ar pamąstėme, kaip šia diena į kvėpsime ateities kartas? ” – sakė Š. Birutis.

      Kultūros ministerijos specialistai pristatė ministerijos planus ir pasirengimą 2018 metams, patarė savivaldybių atstovams daugiau dėmesio skirti pasirengimui dainų šventėms ir visą Lietuvą vienijantiems projektams, rūpintis kultūros savanoriais. Pasak ministro, ministerija tikisi glaudaus bendradarbiavimo su savivaldybėmis, rengiantis mūsų valstybei ypatingiems metams.

Ministerija sieks susigrąžinti programas, kurios užtikrins tinkamą finansavimą į gyvendinant kultūros politiką

      Susitikime ministras akcentavo kultūros infrastruktūros ir paveldo apsaugos finansavimo galimybes.  „Jeigu nuo 2014 metų akcentavome racionalų valstybės investicijų panaudojimą, ieškojome ir radome sprendimus, kaip taupyti valstybės lėšas pakeitę paveldo tvarkybos darbų į kainių sistemą (atskyrėme restauravimo darbus nuo statybos, kas sutaupė nemažai valstybės lėšų), šiemet, tęsdami šias nuostatas, nustatėme prioritetus, kurie susiję su labiausiai pažeidžiamu ir apsaugos reikalaujančiu valstybės paveldu, todėl didžiausias dėmesys 2016-aisiais bus trapiausiems ir skubaus dėmesio reikalaujantiems objektams”, – sakė ministras ir pabrėžė, jog labai svarbu, kad tvarkoma infrastruktūra užtikrintų atitinkamą turinį .

      „Šiemet ieškosime sprendimų, kurie padės sutvarkyti kultūros finansavimą. Planuojame rasti sprendinius, kurie užtikrins valstybei svarbių kultūros projektų gyvavimą. 2017–uosius turėtume pasitikti ne tik su Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis, bet ir su atskiromis valstybės užsakymams skirtomis programomis. Kalbant apie kultūros rėmimą, svarbu pabrėžti, kad iki 2016 metų pabaigos mano prioritetai nesikeis – Kultūros taryboje  didžiausias dėmesys bus skiriamas vaikų kultūrinės edukacijos ir kultūros plėtros regionuose projektams”, – sakė ministras.

      Susitikime savivaldybių vadovams taip pat pristatyti pasikeitimai teisėkūroje, Muziejų ir Archyvų į statymų pakeitimai, aptartos regionų kultūros administravimo savivaldybėse problemos.

 

Plungės rajono savivaldybės informacija parengta pagal LR kultūros ministerijos medžiagą

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.