Kulių ir Stalgėnų kadastrinėse vietovėse baigiami melioracijos statinių rekonstravimo darbai

Baigiama įgyvendinti projektą „Plungės rajono savivaldybėje esančių blogos būklės melioracijos statinių rekonstravimas“ – Kulių ir Stalgėnų kadastrinėse vietovėse atnaujinama žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinė infrastruktūra, rekonstruojama dalis melioracijos griovių ir jų statinių.

Projektas vyksta etapais: iš pradžių buvo parengtas techninis darbo projektas, atlikta jo ekspertizė, tuomet pradėti statybos darbai – rekonstruojami melioracijos grioviai, pralaidos ir tiltas, sujungiant į vientisą melioracijos sistemą.

Numatytų rekonstruoti melioracijos griovių ir jų statinių būklė buvo bloga: dešimtmečius netvarkyti grioviai apaugo krūmais, patvenktos drenažo sistemų žiotys, todėl žemės plotai buvo užmirkę, drenažas nefunkcionavo. Pralaidos ir tiltų konstrukcijos vietomis buvo apgriuvusios, ardomos drėgmės, o pralaidos – užsikimšusios. Dėl sutrikdytos tėkmės, ženkliai sumažėjusio pralaidumo baimintasi griūties tikimybės.  

Įvertinta, kad dėl blogos melioracijos griovių nuvedamųjų tinklų statinių būklės žemių savininkai negali rekonstruoti drenažo sistemų. Ši problema sprendžiama projekto įgyvendinimo metu, atlikus 15,94 km melioracijos griovių, 189 drenažo žiočių, 19 vandens pralaidų ir vieno tilto rekonstrukciją. Pjaunami menkaverčiai krūmai, šalinamos dirbtinės kliūtys, valomas melioracijos griovių dugnas, tvarkomi šlaitai, naujomis pakeičiamos drenažo žiotys, perdengimo plokštės, atramos, prieštiltės ir kt. Rekonstravus esamą lauko drenažo infrastruktūrą, padidinus  melioracijos griovių pralaidumą, panaikinus griūties tikimybę sukuriamos tinkamos sąlygos drenažo infrastruktūros plėtrai.

Projekto įgyvendinimo metu įrengiamos ir aplinkosauginės priemonės – griovio vaga tvirtinama apsaugine danga iš akmenų.

Darbai atliekami pasinaudojus ES ir valstybės parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Bendra projekto vertė – 371 074,80 Eur (su PVM). Paramos suma – 296 859,84 eurų, t. y. 80 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektas „Plungės rajono savivaldybėje esančių blogos būklės melioracijos statinių rekonstravimas“ tiesiogiai atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ kompleksinius tikslus ir veiklos srities „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ prioritetus. Šis projektas yra būtinas, siekiant išsaugoti ir atnaujinti žemės ūkiui reikalingą infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą bus atnaujinta žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinė infrastruktūra, sudarytos tinkamos sąlygos tvariai vietovių plėtrai bei aplinkos išsaugojimui.

Projektas pradėtas 2020 m. lapkritį, planuojama baigti 2022 m. spalio mėnesį. Rekonstruojamas valstybei nuosavybės teise priklausantis melioracijos turtas, kurį patikėjimo teise valdo ir prižiūri Plungės rajono savivaldybė, todėl būtent savivaldybė teikė paraišką projektui įgyvendinti.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.