Kolektyvinės apsaugos statiniai, priedangos ir rūsiai

2022-11-23
civilines-saugos-simbolis ženklas
Kolektyvinės apsaugos statiniai

Svarbu žinoti

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui. Šie pastatai pažymėti specialiuoju ženklu – lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai. Kiekviena savivaldybė rūpinasi savivaldybėje gyvenančių ir esančių žmonių apsauga ir iš anksto numato kolektyvinei apsaugai skirtus statinius.
 
Žemėlapyje žiūrėkite, kur mūsų šalyje išsidėstę kolektyvinės apsaugos statiniai. Taip pat pateikiame nuorodas į savivaldybių kolektyvinės apsaugos statinių sąrašus (sąrašas pildomas). Aktualiausia informacija apie kolektyvinės apsaugos statinius pateikiama savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, kurie skelbiami savivaldybių internetinėse svetainėse.

Lankstinuką apie kolektyvinės apsaugos statinius rasite čia.

Kolektyvinės saugos statinių sąrašą rasite čia.

Priedanga ženklas
Priedangos

Svarbu žinoti

Priedanga skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai slepiantis, kai yra pavojus gyventojų gyvybei ar sveikatai.

Priedangos parinkimo ir ženklinimo rekomendacijų paskirtis – nustatyti esamų kolektyvinės apsaugos statinių ir kitų pastatų, patalpų, inžinerinių statinių ar kitų objektų, kuriuos gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ar karo metu galima pritaikyti trumpalaikei gyventojų priedangai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, parinkimo ir ženklinimo reikalavimus.

Priedangai geriausia tinka pastatas, patalpa, inžinerinis statinys ar kitas objektas, galintis sudaryti sąlygas gyventojams trumpą laiko tarpą išvengti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, kilus oro pavojui, nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu (nuo netiesioginių atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies, nuo skeveldrų, nuolaužų, sprogimo smūgio bangų, atsitiktinių kulkų).

Priedangas rekomenduojama parinkti gyvenamųjų daugiabučių, visuomeninės, laisvalaikio, pramogų ir kt. paskirties statinių ar atskirai įrengtose požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse, garažuose, rūsiuose; technologiniuose, transporto ir pėsčiųjų tuneliuose; įmonių, sporto įstaigų sanitarinėse buitinėse patalpose (rūbinėje, duše, prausykloje, rūsyje ir pan.); nedegių medžiagų sandėliuose ir kt.

Priedangų sąrašą žiūrėkite čia.

Kaip namo rūsyje įsirengti saugią patalpą (individualią slėptuvę)?

Svarbu žinoti

Daugiau informacijos lt72.lt >

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.