Kauno technologijos universitetas bendradarbiaus su Alsėdžių vidurine mokykla

2013-11-11

 

 

 

 

        Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla, laimėjusi finansavimą, vykdo mokslo populiarinimo renginių ciklą „Mokausi, kad sužinočiau“. Ciklas įgyvendinamas pagal viešosios įstaigos Socialinių inovacijų instituto projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ (VP1-3.2- ŠMM-02-V -02-004), kuris finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-3.2- ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.

        Alsėdžių vidurinėje mokykloje didelis dėmesys skiriamas tiksliesiems mokslams. Kiekvienais metais mokyklos parengti moksleiviai tampa ne tik rajono, bet ir respublikinių olimpiadų nugalėtojais ar prizininkais. Šią vasarą Lenkijoje vykusioje tarptautinėje matematikų stovykloje „Kengūra 2013“ iš dešimties Lietuvos mokykloms atstovavusių moksleivių net du jaunieji matematikai buvo iš Alsėdžių. Siekdama, kad kuo daugiau mokinių sužinotų apie šiandienius mokslininkų atradimus, jų darbo specifiką ir naujoves, mokykla  vykdo projektą, kuris tapo įvairių mokslo sričių pradžiamoksliu tiek jaunesniems, tiek vyresniems moksleiviams. Savo sukaupta patirtimi mokyklos kviesti svečiai dalijosi ne tik su Alsėdžių vidurinės mokyklos bendruomene. Svečius teko lydėti į Plungės Senamiesčio, Telšių Vincento Borisevičiaus ir Žemaitės bei  Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijas.

        Mokslo populiarinimo renginių  „Mokausi, kad sužinočiau“ gražia įžanga tapo iškilmingas Plungės rajono Alsėdžių vidurinės mokyklos ir Kauno technologijos universiteto bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Šiame akte dalyvavo itin gausus mokyklos bendruomenės būrys – pedagogai, moksleiviai, tėvai. Renginyje taip pat dalyvavo Savivaldybės meras Albinas Klimas bei Savivaldybės tarybos narys Audrius Klišonis, KTU studijų prorektorius prof. doc. Pranas Žaliukas, KTU Priėmimo skyriaus vedėjas doc. Saulius Raila,  KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto prodekanė doc. Živilė Rutkūnienė, šio fakulteto lektoriai Kristina Lukoševičiūtė ir Mantas Landauskas. Visą dieną mokiniams vyko pamokos temomis „Kaip „pažadinti“ moksleivį per matematikos pamoką?“, „Nanotechnologijos. Kas tai?“, „Matematikos galvosūkiai ir paradoksai“. Moksleiviai kartu su mokytojus pakeitusiais svečiais nagrinėjo opias šiandienos mokslo ir studijų perspektyvas, įvairių sričių pritaikymo galimybes. Moksleiviams užduoti ir namų darbai, kuriuos jie turės pristatyti po savaitės  nuvykę į KTU ten dirbantiems dėstytojams ir studentams.

        Po pietų visi svečiai ir mokyklos bendruomenė tapo svarbaus įvykio liudininkais: iškilmingoje aplinkoje pasirašyta dviejų ugdymo institucijų bendradarbiavimo sutartis. Kauno technologijos universiteto ir Alsėdžių vidurinės mokyklos bendradarbiavimo sutartis – kol kas vienintelė tarp švietimo įstaigų rajone. Šia sutartimi  universitetas įsipareigoja testuoti visus to norinčius mokinius iš matematikos ir fizikos pagal programas, užtikrinančias sėkmingas studijas universitete; teikti matematikos, fizikos, chemijos,  informatikos ir ekonomikos mokytojams dalykinę bei metodinę paramą, rengti bendras metodines priemones, padėti mokyklai technologijomis atnaujinti ugdymo procesą. Mokyklos mokiniai bus kviečiami dalyvauti universiteto olimpiadose ir konkursuose. Mokykla įsipareigojo ugdomajame procese gvildenti inžinerijos reikšmę modernioje visuomenėje, sudaryti galimybę individualius mokinių ugdymo planus derinti su būsimomis studijomis universitete.

        Sutartį pasirašė Alsėdžių vidurinės mokyklos direktorius Leonas Mockūnas ir KTU studijų prorektorius prof. dr. Pranas Žiliukas. Abiejų įstaigų vadovai po sutarties pasirašymo kalbėjo, kad ši sutartis atvėrė naujas bendravimo, bendradarbiavimo galimybes. Pirmieji tai pajus mūsų moksleiviai, kuriems atsivers kitos studijų galimybės.

        Renginių ciklo  „Mokausi, kad sužinočiau“ metu viena diena buvo skirta fizikos mokslams. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentų mokslinė draugija, vadovaujama Vytauto Aukštikalnio, mokykloje pristatė unikalią šou programą „Įdomiosios fizikos eksperimentai“. Moksleiviai nebijodami galėjo prisiliesti prie gamtos jėgų, kurios valdo mūsų pasaulį. Šios programos metu pristatyti elektromagnetiniai reiškiniai, giroskopinės jėgos, milžiniškas skysto azoto šaltis ir kiti „smagūs“ dalykai, apie kuriuos iki šiol žinota  tik iš  mokyklinių vadovėlių, o renginių metu visi norintys galėjo tai išbandyti patys.

        Dar viena mokslo populiarinimo diena buvo skirta biochemijos mokslams. Temą „Ar saldus mokslininko gyvenimas“ moksleiviai nagrinėjo kartu su Oslo (Norvegija) universiteto moksline bendradarbe dr. Raimonda Viburiene. Mokslininkė, šiuo metu vykdant tyrimus su cukraus molekulėmis, moksleiviams įdomiai ir įtaigiai pasakojo apie šiuolaikinius mokslinius tyrimus, mokslininko kasdienybę,  supažindino, su kokiais prietaisais ir kokiose laboratorijose atliekami tyrimai. Moksleiviams buvo įdomu sužinoti, kokių savybių reikia mokslininkui, į kokius dalykus reikėtų atkreipti dėmesį, besimokant vidurinėje mokykloje. Šias mokslininkės vedamas pamokas turėjo galimybę išgirsti ir Plungės Senamiesčio mokyklos, Telšių Vincento Borisevičiaus ir Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijų mokiniai. Apie mokslininkų gyvenimą sužinojo beveik pustrečio šimto mokinių ir mokytojų.

        Mokslo populiarinimo renginiai Alsėdžių vidurinėje mokykloje dar tęsiasi. Moksleivių laukia išvykos į Kauno technologijos universitetą. KTU studentai, dėstytojai ir mūsų moksleiviai atliks „Įdomiuosius eksperimentus“, lankysis Mechanikos ir mechatronikos fakultetą baigusių studentų įkurtoje UAB „GTV“. Šioje įmonėje mokiniai pamatys, kaip iš teorinių pamąstymų gimsta originalios idėjos.

 

Daiva Gramalienė
Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.