Kantaučiuose – tradicinės Oninės

2023-08-01

Paskutinįjį liepos sekmadienį esami ir buvę kantautiškiai renkasi į jiems vieną svarbiausių švenčių – Šv. Onos atlaidus, o po jų – į padėkos žodžių, muzikos ir sporto kupiną šventę.

Atlaidų šv. Mišias Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje aukojo svečias – bene prieš dešimtmetį Kantaučiuose tarnavęs, o dabar Australijos lietuvių sielovada besirūpinantis kunigas Juozas Deveikis, jam talkino klebonas Donatas Žukauskas.

Po pamaldų žodį tarė Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis: „Jau ne vienerius metus jūsų šventovė gražėja. Iš pradžių stogas, paskui sienos, pamatai. Dabar – sutvarkytos dvejos durys, o svarbiausia – pagrindiniai vartai.

Šventas raštas sako, kad mes turim Ganytoją, tai – mūsų Viešpats. Bet kiekviena parapija turi savo ganytoją, be kurio kiekvienas būtume atskirai. Jūsų parapija džiaugiasi klebonu, kuris turi daug rūpesčių, o kartu – ir didelę širdį bei daug meilės. Darydamas nelengvus darbus, jis savo uolumu, gerumu, kantrybe sugeba sujungti visus – ir jus, ir mus, Savivaldybę, kad padarytume gerus darbus.

Štai kaip tik stovime prie Šv. Onos skulptūros, kurią pernai kartu su kantautiškiu Linu Ramanausku restauravome. Per metus atlikta daug kitų darbų, tačiau jie nepasidarytų, jei klebonas nebūtų pasakęs to žemaitiško žodžio „rēk“.“ Padėkojęs Donatui Žukauskui, meras jam įteikė ir padėkos raštą – už tai, kad rūpinasi kantautiškių sielos reikalais, ir kad gražina bažnyčią bei jos aplinką.

Po šv. Mišių šventė tęsėsi miestelio centre. Čia visus sveikino Seimo narys Jonas Varkalys, padėkos raštą už gražią bendrystę su kaimo bendruomene įteikęs medžiotojų klubo „Kontaučiai“ vadovui Mindaugui Preibiui.

Dar kartą į kantautiškius kreipėsi Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, šįkart padėkos žodžius taręs visiems, kurie prisideda prie to, kad Kantaučiai būtų gražesni, patogesni, gyvesni, visiems, kurie myli savo kraštą, dirba vardan jo ir jį garsina. Padėkos raštus meras įteikė kantautiškimas Nerijui Bidvai, Linui Ramanauskui, Erikui Opulskiui. Meras gerų žodžių negailėjo kultūros darbuotojai Genutei Pučkoriūtei, bendruomenės „Kalnas“ pirmininkei Aušrai Juškienei, kolektyvų vadovei Laimai Domarkienei, medžiotojų klubui.

Susirinkusiuosius džiugino kantautiškių moterų vokalinio ansamblio „Rugiagėlės“ ir rietaviškės atlikėjos Ilmos Žilienės dainos, akordeonininko Elijaus Danilevičiaus muzika, visi žavėjosi dekracijomis, kurias šventei sukūrė Onutė Juciutė-Einikienė, žinoma, gyrė vaišes, kurias ruošė vietos medžiotojai, gėrėjosi Kosto Slivskio fotografijos ir medžioklės trofėjų paroda.

Kantautiškiai nepamiršo ir savo geriausiųjų – gražiausiai sodybas tvarkančių žmonių: Aldonos ir Stasio Katkų, Stasės ir Kazio Kaminskių, Jadvygos ir Bronislovo Adomavičių, kuriems įteiktos atminimo dovanos.

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.