Ką vertėtų įsidėmėti, norint netapti prekybos žmonėmis auka?

2016-01-19

       Prekyba žmonėmis reiškia asmenų verbavimą, pervežimą, perdavimą, slėpimą ar priėmimą, naudojant į vairias prievartos formas, apgaulę, sukčiavimą, piktnaudžiavimą valdžia ar pasinaudojant kito asmens pažeidžiamumu. Jei žmogaus sutikimas būti pervežamu buvo išgautas naudojant šias priemones, jis yra laikomas nusikaltimo auka. Vaiko iki 18 metų verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas išnaudojimo tikslais yra laikomas prekyba žmonėmis net jei nebuvo panaudotos aukščiau išvardytos priemonės. Dažniausios išnaudojimo formos – į traukimas į prostituciją ar pelnymasis iš šio asmens prostitucijos ir priverstinis darbas. Asmuo taip pat gali būti išnaudojamas pornografijai, organams ir pan.

                      Kas tampa prekybos žmonėmis aukomis?

       Nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis dažnai tampa asmenys, patikėję pažadais apie galimybę greitai užsidirbti daug pinigų neturint išsilavinimo, atitinkamo darbo patirties, nemokant užsienio kalbos, nors siūlomas darbas yra kitoje valstybėje, ar susigundę galimybe „nemokamai“ pakeliauti po užsienį . Tyrimai rodo, kad prekeiviai žmonėmis dažniausiai yra pažį stami asmenys – kaimynai, klasės draugai bei jų artimieji ar pažį stami, net giminės. Iš pradžių į gyjamas pasitikėjimas, potencialios aukos vaišinamos, dovanojami į vairūs daiktai ar teikiamos paslaugos, vėliau pasisiūloma ir į darbinti, rodomi jų pačių dirbant užsienyje į gyti brangūs daiktai, nuotraukos, net pinigai.

                      Nebūkite parduoti!

       Prieš patikėdami gražiais pažadais, pirmiausia sužinokite kaip galima daugiau informacijos apie „geradarį „, supažindinkite su juo savo artimuosius; jei tai į monė (modelių, į darbinimo agentūra ir pan.), reikalaukite sutarties ir į dėmiai su ja susipažinkite, pasidomėkite į monės veiklos legalumu, paieškokite informacijos internete, kreipkitės į Lietuvos Respublikos atstovybę toje valstybėje ar Lietuvos kriminalinės policijos biure esantį Prekybos žmonėmis tyrimo skyrių. Įvertinkite, ar siūlomas atlygis atitinka jūsų į gytą išsilavinimą bei profesines žinias ir ypač užsienio kalbos žinias, jei darbas siūlomas užsienyje. Vykdami neatiduokite savo dokumentų, artimiesiems palikite visą informaciją apie asmenis, su kuriais  ir pas kuriuos vykstate. Jei abejojate dėl savo saugumo ir nenorite atsisakyti kelionės, šią informaciją palikite ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyriuje.

                      Gavai darbą užsienyje?

       Atidžiai patikrink pasiūlymą dirbti užsienyje. Skelbimų, kuriuose siūlomas darbas, būna patikimų, tačiau yra ir tokių, kuriuose tyčia viskas aprašoma neaiškiai. Išmok juos atskirti. Netgi pasiūlymas, gautas iš draugo ar giminaičio, turi būti nuodugniai apsvarstytas. Patikrink, ar darbą užsienyje siūlanti firma yra legali. Kompanijų, turinčių licenciją į darbinti lietuvius užsienyje, sąrašą galima rasti internete, Lietuvos darbo biržos arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje, skyriuje „Paslaugos“. Pasirašyk kuo detalesnę darbo sutartį . Sužinok apie leidimą dirbti. Paskambink į tos valstybės, į kurią vyksti, ambasadą Lietuvoje ir susižinok, kokie reikalavimai keliami užsieniečiams, norintiems į sidarbinti toje šalyje. Išsiaiškink, kaip gauti leidimą dirbti ir gyventi konkrečioje valstybėje. Susižinok kuo daugiau detalių. Pranešk savo šeimai, artimiems draugams apie tai, kad išvyksti dirbti į užsienį . Palik tėvams ar draugams tikslų adresą, kur planuoji gyventi išvykęs, ir visą informaciją apie savo būsimą darbdavį . Susitark su tėvais ir draugais, kada ir kokiu būdu jiems praneši, kaip tau sekasi. Pasistenk susirasti kuo daugiau kontaktinių adresų toje šalyje, į kurią vyksti. Būtinai užsirašyk Lietuvos ambasados toje valstybėje koordinates. Palik tėvams ar draugams savo paso kopiją ir naujausią nuotrauką. Į kelionę pasiimk savo paso kopiją, kuri pravers, jei pamesi ar iš tavęs atims originalą. Apsidrausk nuo nelaimingų atsitikimų ir ligos. Pasiimk bent tiek pinigų, kiek reikėtų bilietui namo. Būdamas užsienyje nepriimk jokių abejotinų dovanų. Niekam neį siskolink. Skambink savo šeimai ir draugams sutartu laiku. Nedelsdamas informuok juos apie bet kokius pasikeitimus. Nebijok ir, jei reikia, visuomet kreipkis į Lietuvos ambasadą ar policiją. Saugok savo dokumentus. Jokiu būdu niekam neatiduok savo paso, nebent to prašytų valstybės pareigūnai. Jei reikia, duomenis iš savo paso gali pateikti neatiduodamas paties dokumento. Jei tavo dokumentus pavogtų, nedelsdamas kreipkis į policiją ar Lietuvos ambasadą. Reikalauk laikytis darbo sutarties. Jei atvykęs supranti, kad sąlygos yra kitokios, nei buvo parašyta darbo sutartyje, susisiek su firma ar asmeniu, kuris tau davė šį darbą. Reikalauk nedelsiant viską sutvarkyti. Jei situacija nesikeičia, tu turi teisę atšaukti kontraktą.


                      Kur kreiptis?

       Jei per savo nerūpestingumą patekote į pinkles – esate uždarytas ir neturite galimybės paskambinti, kelkite triukšmą, kad atkreiptumėte aplinkinių dėmesį ir galėtumėte paprašyti pagalbos. Jei galite judėti, bėkite ir kreipkitės pagalbos į praeivį gatvėje, vietos policiją, Lietuvos Respublikos atstovybę ar Tarptautinės migracijos organizacijos biurą toje valstybėje, Lietuvoje nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyrių tel.: (8 5) 271 9901, (8 5) 271 9284, mob. 8 618 31105, 8 698 04903 (visą parą). Prireikus šis skyrius nukreips jus ir į specializuotą nevyriausybinę organizaciją, kuri suteiks visą reikalingą pagalbą bei apgyvendinimą, bei suteiks pagalbą, jei jums bus grasinama ar jūs būsite šantažuojami.

       Lietuvos „Carito“ projekto  „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“, tel. (8 37) 32 33 00, mob. 8 671 32147.

       Dingusių žmonių šeimų paramos centro nemokama pagalbos linija, tel. 8 800 2 61 61 (darbo dienomis 9-17 val.).

       Dažniausiai merginos ir moterys yra išvežamos prostitucijos ir seksualinio išnaudojimo tikslais. Todėl  labai svarbu didinti prekybos žmonėmis problemos žinomumą bei mokyti vaikus ir jaunus žmones tinkamai apsisaugoti nuo prekybos žmonėmis pavojaus.

                      Daugiau informacijos gali rasti:

www.policija.lt
infocentras.iom.lt
ukinlithuania.fco.gov.uk
www.missing.lt
gelbvaik.lt
anti-trafficking.lt

 

Parengta pagal Lietuvos policijos departamento  informaciją

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.