Jaunimo politikos informacijos sklaida

2013-04-26

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos š. m. balandžio 23 d. Vilniuje organizavo renginį jaunimo politikos į gyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais, kurio tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, dirbančius su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.

Konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas ir ministro patarėjos Giedrė Vitienė bei Vaida Giraitytė. Jaunimo reikalų departamento direktorius Mindaugas Kuliavas atkreipė dėmesį į jaunimo politikos reikšmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis: „Jaunimo politika nėra tik užimtumo ar popamokinės veiklos paaugliams skatinimas. Jaunimas Lietuvoje yra iki 29 m. Tai darbingas ir vaisingas laikotarpis, kai jauni žmonės pradeda siekti karjeros, kurti šeimas. Turime suteikti daugiau politinių sprendimų galios jauniems žmonėms, pasitikėti jais“.

Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ vadovas Vydūnas Trapinskas pristatė visų projekto veiklų rezultatus (tyrimai, metodikos, sąlygos bendradarbiavimui), kuriais gali naudotis ir kitos su jaunimu tiesiogiai ar  netiesiogiai dirbančios švietimo, kultūros į staigos, policija, darbo birža ir kt. institucijos.
Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas pristatė Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamosios analizės rezultatus ir jų pritaikymo galimybes, siekiant užtikrinti jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus  jiems aktualiais klausimais.

Vieną didžiausių projekto veiklų – jaunimo problemų sprendimo planų rengimą nacionaliniu ir vietos lygmenimis – pristatė VšĮ Nacionalinės plėtros instituto ekspertas Žydrūnas Šipka. Pranešime atkreiptas dėmesys, kad svarbus tiek rezultatas, tiek ir procesas (diskusijos rengiant planus), kuriame dalyvavo  55 % visų projekto veiklų dalyvių (t.y. 4100 unikalių dalyvių). Rezultatas – tai vidutinės trukmės strateginis dokumentas jaunimo politikos srityje 60-tyje savivaldybių.
Konferencijoje dalyvavo apie 150 valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų: skirtingų ministerijų ir į staigų prie ministerijų atstovai, teritorinių policijos ir jaunimo darbo centrų (prie Lietuvos darbo biržos) specialistai, 25 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, virš 30 savivaldybių jaunimo reikalų tarybų narių, 25 jaunimo ir su jaunimų dirbančių organizacijų nariai, atvirų jaunimo centrų  darbuotojai ir kiti.

Konferencijos metu, taikant interaktyvius diskusijų metodus, dalyviai teikė siūlymus esamai situacijai gerinti jaunimo nedarbo, pilietiškumo ir (e)migracijos temomis.

Buvo ieškoma atsakymų į šiuos ir kitus klausimus:
1.Kaip MES bendradarbiausime, kad jaunimo nedarbas mažėtų?
2. Ką MES galime padaryti, kad augtų jaunimo ir visos visuomenės pilietiškumas ir dalyvavimas demokratiniuose procesuose?
3.Ką MES galime padaryti, kad paskatintume žmones neišvykti arba sugrį žti, sušvelninti migracijos padarinius?

Konferencijoje dalyvavo Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai: mero patarėjas, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas Julius Nekrašas, jaunimo reikalų koordinatorė, Jaunimo reikalų tarybos narė Lolita Vaitkevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė, Jaunimo reikalų tarybos narė  Agnė Šukienė.

Daugiau informacijos:

Pagal Jaunimo reikalų departamento prie SADM informaciją parengė
Lolita Vaitkevičienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.