Įvyko priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas (išskyrus I ir II gimnazijos klases) I etapas

2024-05-29

Mokytis Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose buvo pateikta 621 prašymas: mokytis pirmose klasėse pateikta 314 prašymų, 5 klasėse – 32 prašymų, 9 klasėse – 161 prašymas, 11 klasėse – 54 prašymai.

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Priėmimo į ugdymo įstaigas grafiku, pirmu etapu į mokyklas priimami vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje arba kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų arba prašyme nurodyti prioritetai, kuriais vadovaujantis vaikui suteikiama vieta pasirinktoje ugdymo įstaigoje.

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 27 d. paskelbus priėmimo rezultatus:

Visų mokinių tėvams, kurių prašymai buvo patenkinti, prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais buvo išsiųsti laiškai su informacija. Tėvai, gavę pranešimą apie vaiko priėmimą, kreipiasi į nurodytą įstaigą per 10 darbo dienų, patvirtina vaiko atvykimą ir pateikia reikiamus dokumentus bei skaitmeninę nuotrauką elektroniniam mokinio pažymėjimui;

Į devintas klases buvo pateiktas 161 prašymas, iš jų 159 mokiniai pareiškė norą mokytis Plungės „Saulės“ gimnazijoje. Prašymai į „Saulės“ gimnazijos devintas klases bus svarstomi po to, kai mokiniams bus išduoti mokymosi pasiekimų pažymėjimai. Į „Saulės“ gimnazijos devintas klases bus priimami mokiniai, turintys ne mažiau kaip 5 balų įvertinimą ir ne mažesnį kaip 6 balų visų mokomųjų dalykų įvertinimų vidurkį. 

Informacija tėvams, kurių prašymai netenkinti

Prašymų pirmame etape netenkinami, jei:

Prašymus koreguoti, pridedant trūkstamus dokumentus, arba teikti naujus prašymus bus galima 2024 m. birželio 19 d. – liepos 3 d. (išskyrus į Plungės „Saulės“ gimnazijos I-II klases). 

Primename, jog nuo birželio 19 d. iki liepos 3 d. vyks antrasis prašymų priėmimo į likusias laivas vietas etapas, kurio metu bus priimti mokiniai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje; tik trečiuoju etapu (nuo liepos 29 d. iki rugpjūčio 21 d.) į likusias laisvas vietas bus priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (kvietimas bus siunčiamas rugpjūčio 23 d.).

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių el. paštu: svietimas@plunge.ltdangirute.vaskiene@plunge.ltgintautas.rimeikis@plunge.lt arba skambinti tel.: (8 448) 73 156 ir (8 448) 73155.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.