Įvaikinimas – tai šeimos suteikimas vaikui

2014-10-20


       Kodėl keli tūkstančiai nereikalingų vaikų mūsų demokratiškoje ir krikščioniškoje valstybėje gyvena vaikų globos namuose? Be globos likusių vaikų skaičius nemažėja, o į tėvių bei globėjų gretos plečiasi labai pamažu. Gal todėl, jog, kaltinant per siaurus biudžetus (valstybės ir šeimos), pamirštama išsimatuoti, kiek vietos šiems vaikams paskyrėme savo širdyse? Galite ir Jūs bent vienam padovanoti namus, į vaikindami vaiką, trokštantį turėti mamą ir tėtį . Štai vien mūsų savivaldybės 50 vaikų nuo 2 iki 18 metų auga Plungės vaikų globos namuose, 2 vaikai  10 ir 12 metų auga Šiaulių globos namuose „Šaltinis“ ir 2 kūdikiai – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. O į tėviais 2014 m. tapo tik viena šeima ir vienas sutuoktinis į vaikino sutuoktinės vaiką.

       Įvaikinimas – tai šeimos suteikimas vaikui, kurio biologiniai tėvai dėl į vairių priežasčių nenori ar negali jais rūpintis. Šis procesas prasideda tada, kai atsiranda vaikas, kuriam reikalinga šeima, ir šeima, kuri pasirengusi tapti jo tėvais. Įvaikinimo metu likusiam be tėvų globos vaikui panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos į tėviams bei jų giminaičiams ir į vaikiams bei jų palikuonims tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos kaip giminaičiams pagal kilmę. Įtėviai laikomi vaiko tėvais pagal į statymą. Įvaikintam vaikui suteikiama į tėvių pavardė ir gali būti pakeistas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas.

Asmenims, norintiems į vaikinti vaiką, nustatyti tokie reikalavimai:

         Amžiaus. Įvaikinti gali asmenys nuo 18 iki 50 metų (išimtiniais atvejais leidžiama į vaikinti ir  vyresniems nei 50 m.). Metų skirtumas tarp į tėvių ir į vaikinamo vaiko turi būti ne mažesnis kaip 18 metų.

       Šeimyninės padėties. Įvaikinti gali susituokę asmenys ir vieniši asmenys. Du nesusituokę asmenys (pvz.,  sugyventiniai) to paties vaiko į vaikinti negali.

         Sveikatos. Pareiškėjai turi būti veiksnūs, sveiki ir nesergantys ligomis, išvardytomis  sveikatos apsaugos ministro į sakymu patvirtintame sąraše.

         Gyvenimo sąlygų. Būsimų į tėvių gyvenamasis būstas turėtų būti pritaikytas vaikui gyventi, vaikui skirtas atskiras kambarys ar atskira erdvė. Patalpos neturi kelti vaikui fizinio pavojaus.

         Pajamos. Pareiškėjai turėtų būti dirbantys ar turintys pajamas asmenys, kad galėtų užtikrinti vaiko poreikius.

         Gyvenamoji vieta. Turėtų būti saugi ir vaiko poreikus užtikrinanti aplinka.

         Specialūs reikalavimai. Būsimieji į tėviai privalo baigti į vadinius globėjų ir į tėvių mokymus ir gauti teigiamas vertinimo išvadas.

 

Dokumentai, reikalingi pateikti norint tapti į tėviais:

       1. Rašytinis prašymas.

       2.  Asmens tapatybės dokumento kopija.

       3.  Sveikatos pažyma f. 046 a.

       4. Duomenys, į rodantys šeimyninį statusą (santuokos, ištuokos, mirusio sutuoktinio  mirties liudijimai ir kt.).

       5.  Pažyma apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą.

       6.  Dokumentai apie šeimos gaunamas pajamas.

       7.  Pažyma apie šeimos gyvenamąsias  patalpas.

       8.  Sutuoktinio rašytinis sutikimas, kai vaiką nori į vaikinti vienas iš sutuoktinių.

       9.  Pažyma apie asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus ir pažyma apie administracinių teisių pažeidimus (surenka VTAS).

      10. Pažyma apie kartu gyvenančių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus ir pažyma apie administracinių teisių pažeidimus (surenka VTAS).

 

Vaiko kelias į šeimą

       Įvaikinimo procesą koordinuoja, bendrauja su galimais į tėviais savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai pagal būsimų į tėvių gyvenamąją vietą. Būsimieji į tėviai vaiko teisių apsaugos skyriui  pateikia reikiamus dokumentus, gauna pasiūlymus dėl vaiko, teikia sprendimą dėl pasiūlyto vaiko:

       1. Asmenys kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių dėl į vaikinimo procedūros pradėjimo.

       2. Surenka dokumentus ir pateikia vaiko teisių apsaugos skyriui.

       3. Vaiko teisių apsaugos skyrius organizuoja pasirengimo į vaikinti patikrinimą.

       4. Būsimų į tėvių mokymai ir išvados parengimas.

       5. Įrašymas į norinčių į vaikinti vaikus apskaitą (esant teigiamai išvadai).

       6. Galimo į vaikinti vaiko pasiūlymas. Suporavimas.

       7. Sutikimas į vaikinti ir pareiškimo teismui padavimas.

 

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.