Išvalyta cheminėmis medžiagomis užteršta teritorija, esanti Plungės mieste, Birutės gatvėje, greta Gandingos HE tvenkinio

2023-06-11
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa LOGO

Baigiamas įgyvendinti projektas „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos teritorijos naftos produktais teritorijos Narvaišių k. sutvarkymas“ Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0039 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas. Projekto vertė pagal finansavimo sutartį – 2 055 262,56 Eur, didžioji šios sumos dalis, t.y. 95% (1 952 499,43 Eur) – Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos. Įgyvendinant projektą buvo išvalytos dvi teritorijos. 2020 m. buvo išvalyta buvusios naftos produktų bazės teritorija Plungės rajone, Šateikių seniūnijoje, Narvaišių kaime, kurios plota yra 0,18 ha. 2023 m. buvo pabaigta išvalyti cheminėmis medžiagomis užteršta 0,8118 ha teritorija, esanti Plungės mieste, Birutės gatvėje, greta Gandingos HE tvenkinio.

Pagrindinis teritorijų tvarkymo tikslas – dirvožemio ir grunto išvalymas, jų būklės atkūrimas ar apsaugojimas nuo tolesnės taršos, siekiant sumažinti pavojų žmonėms ir ekosistemoms.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.