Iškilmingame posėdyje atnaujinta Plungės ir Mendeno partnerystės sutartis, pagerbti menui ir kultūrai nusipelnę žmonės

2022-06-17

Birželio 17-ąją iškilmingu Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdžiu pradėti renginiai, skirti jubiliejinei 230 metų sukakčiai, kai Plungės miestui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. 

Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo vietos valdžios atstovai, Seimo nariai, Plungės garbės piliečiai, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, į šventę atvykusių Plungės miesto partnerių iš Tukumo (Latvija), Golub Dobžyno (Lenkija), Bruntalio (Čekija), Kvarelio (Sakartvelas) ir Mendeno (Vokietija) delegacijos.

Iškilmingoje kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų aplinkoje buvo atnaujinta partnerystės sutartis tarp Plungės ir Mendeno. Pirmą kartą Plungės rajono ir Mendeno (Sauerland) miesto partnerystės aktas buvo pasirašytas 1992 metų  rugsėjo 7 dieną Plungės rajono Tarybos pirmininko Gintaro Morkio ir Mendeno miesto burmistro Dr. Volkhard Wrage bei Plungės valdytojo Rimo Ščupoko ir Mendeno miesto direktorius Franz-Josef Lohmann.  2013 metų birželio 15 dieną partnerystės sutartis atnaujinta Plungės rajono savivaldybės mero Albino Klimo ir Mendeno miesto savivaldybės tarybos nario Klaus Hoßbach parašais.

Po trisdešimties draugystės tarp dviejų miestų ir jų žmonių, įstaigų ir organizacijų metų 2022 metų birželio 17-ąją Plungėje iškilmingai pasirašyta atnaujinta Plungės ir Mendeno partnerystės sutartis, kuria Plungės rajono savivaldybė ir Mendeno miesto savivaldybė įsipareigoja  ir toliau stiprinti draugystės ir bendradarbiavimo ryšius tarp lietuvių ir vokiečių tautų. Atnaujinta partnerystės sutartimi  Plungės rajono ir Mendeno miesto savivaldybės  išreiškė norą puoselėti užmegztus ryšius, remti tolimesnius santykius tarp kultūros, švietimo, sporto įstaigų, bendruomenių ir įvairių visuomeninių organizacijų bei privačių asmenų, skatinti asmeninį tarpusavio bendravimą, mainų ir susitikimų programas.

Sutartį pasirašę Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir  Mendeno (Sauerland) miesto pirmoji mero pavaduotoja Henni Krabbe išreiškė viltį, kad atnaujinta partnerystės sutartis suteiks naują impulsą aktyviai bendradarbiauti suvienytoje Europoje.

Iškilmingo posėdžio metu buvo pagerbti kultūrai ir menui nusipelnę rajono žmonės. Žemaičių Kalvarijos kultūros centro direktorei Rimai Jokubauskienei padėkota už geranoriškumą ir atsidavimą savivaldybėje veikiančioms bendruomenėms, novatoriškų idėjų ir iniciatyvų teikimą ir įgyvendinimą, už ryžtą vykdant tvarius ir naudingus projektus, Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dailininkei – fotografei, kultūros mėnraščio „Žemaičių saulutė“ redaktorei Kristinai Paulauskaitei – už Plungės praeities puoselėjimą ir sklaidą, senosios Plungės kultūros perkėlimą į šiandienos šviesą, už laikraščio „Žemaičių saulutė“ skaitytojų dvasinį lavinimą bei krikščioniškųjų vertybių diegimą, choreografei, senjorų liaudiškų šokių grupės „Sausdravielis“ vadovei Loretai Vaitkutei – už nuoširdų vyresniųjų bendruomenės telkimą, jų meninį tobulinimą, už liaudiškų šokių tradicijų puoselėjimą, Žemaičių dailės muziejaus vyriausiajai  fondų saugotojai Danutei Einikienei  – už begalinį atsidavimą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimui, drąsą įgyvendinant kūrybines iniciatyvas bei sudėtingus projektus, už regiono  kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse.

Atskirą padėką plungiškių vardu Savivaldybės meras Audrius Klišonis skyrė architektui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Algirdui Žebrauskui – už dalyvavimą kūrybiniame procese puoselėjant mūsų miestą. Šio kraštiečio Plungei dovanotas laikas, atlikti darbai, jo pasiūlytos idėjos kuriant pagrindinius  miesto infrastruktūros projektus  jau džiugina plungiškių ir čia besilankančiųjų akis.

Plungės miesto šventė – svarbiausias miesto renginys. Tris dienas – nuo penktadienio iki sekmadienio – truksianti programa suteikia progą plungiškiams, jų kaimynams ir svečiams ne kartą susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti švente ir vasara. Šiemet Plungės miestas pažymi reikšmingą sukaktį – prieš 230 metų buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Apie tai iškilmingo posėdžio dalyviams buvo skirtas Savivaldybės tarybos narės, istorijos mokslų daktarės Jolantos Skurdauskienės pranešimas „Plungės Magdeburgo teisė: savivaldos akimirka miesto istorijos tėkmėje“.

Iškilmingo posėdžio metu buvo perskaitytas kreipimąsis į ateities kartas, kurį parašais patvirtino klebonas Vytautas Gedvainis, meras Audrius Klišonis ir Platelių, kurie taip pat šiemet mini 230 Magdeburgo teisių gavimo sukaktį, seniūnas Robertas Šimkus. Laiškas kartu su laikmenoje įrašyta vaizdo medžiaga apie Plungę ir Platelius buvo patalpintas į kapsulę. Jos vietą ženklins lauko akmuo ir augantis ąžuoliukas.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Sauliaus Narkaus nuotr.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.