Informacija dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų teikimo

2023-03-20

Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-447 „Dėl LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2023 m. sausio 1 d. Plungės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) pradėta teikti akredituota socialinės priežiūros paslauga  – socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje.

Teikiant socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas, turi būti teikiamos šios 2 pagrindinės paslaugos:

 • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
 • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Pagrindinės paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Gali būti teikiamos ir papildomos paslaugos (pagal asmens poreikį):

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Svarbu žinoti, kad socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo trukmė asmeniui galės būti ne ilgesnė nei 3 metai.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos gavėjai – Plungės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys su negalia:

 • vaikai, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • pensinio amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (toliau – Asmuo), pageidaujantis gauti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą, turi kreiptis į Savivaldybės Socialinės paramos skyrių arba į Savivaldybėje akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikiančią įstaigą (toliau – Įstaiga) ir pateikti:

 • Nustatytos formos prašymą-paraišką (pildomas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 5 priedas).
 • Asmens negalią patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
 • Dokumentus patvirtinančius, kad asmuo gyvena Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.
 • Kitus dokumentus pagal poreikį.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į Savivaldybės Socialinės paramos skyrių  tel. (8 448) 20 407, el. p. parama@plunge.lt  

Socialinės paramos skyriaus inf.

Neįgalumas. Asmeninis asistentas. Parama, pagalba neįgaliesiems.

Plungės rajono savivaldybėje akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikiančių įstaigų sąrašas

Eil. Nr.Įstaigos pavadinimasTelefono Nr. /
El. paštas
Paslaugų teikimo vietaNumatyt-as vietų skaičius
įstaigoje
1.VšĮ LASS šiaurės rytų centras8 454 33 292
siauresrytai@lass.lt
Vandentiekio g. 17, Plungė30
2.Sergančiųjų cukriniu diabetu klubas8 612 72 364
danyliene@gmail.com
J. Tumo-Vaižganto g. 114, Plungė30
3.Plungės rajono neįgaliųjų draugija8 677 32 031 Eugenija.kurmis@gmail.com  Vytauto g. 29, Plungė45
4.Telšių apskrities sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacija8 606 09 661 el. p. sonata.razbad@gmail.comVytauto g. 29, Plungė30
5.Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyrius8 614 42 153 el. p. genovaida@yahoo.comVytauto g. 29, Plungė35
6.Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“8 682 56 430  el. p. zemaitijosatjauta@gmail.comKaraliaus Mindaugo g. 36, Telšiai ir J. Tumo-Vaižganto g. 54, Plungė15

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.