Informacija apie patvirtintą Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą, rengiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio proj.

2016-07-07

       Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D-482 patvirtinta Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) projektą.

       Gamtinio karkaso teritorijos prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo tikslas – numatyti konkrečias kraštovaizdžio formavimo priemones, kurios padėtų išsaugoti vietovės kraštovaizdį, gerinti vietovės ekologinę būklę, užtikrintų kraštovaizdžio formavimo socialines, ekonomines ir ekologines funkcijas, išryškinti ir atkurti teritorijoje esančias gamtines ir kultūrines vertybes.

       Gamtinio karkaso teritorijos prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio kraštovaizdžio tvarkymo projekto uždaviniai:

       – mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją (atskirųjų, priklausomųjų želdynų kūrimas, esamų želdynų pertvarkymas, želdinių grupių, juostų įveisimas);

       – pagerinti rūšių išlikimo sąlygas (retų rūšių, vietinės augalijos ir gyvūnijos saugojimas, invazinių rūšių naikinimas, kraštovaizdžio elementų, svarbių konkrečių rūšių migracijai, suformavimas ar atnaujinimas, esamų želdynų, želdinių grupių tvarkymas, želdinių sveikumo išsaugojimas);

       – išsaugoti gamtinį kraštovaizdžio pobūdį, gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę. Tai apima kraštovaizdžio, atskirų jo elementų išsaugojimą, atkūrimą ir reprezentavimą (gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio objektų apsauga, reljefo atstatymas ir tvarkymas, panoramų, perspektyvų atvėrimas, estetinės vietovės būklės gerinimas);

       – sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį ugdymo, švietimo bei sveikatinimo tikslais, pateikti informaciją apie vertybes vietovėje.

       Organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g.12, LT-90123 Plungė, tel. +370 448 73 137, atsakingas asmuo – Laura Baumilė, el. p. laura.baumile@plunge.lt.

       PRIDEDAMA. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) projektą.


Savivaldybės inf.


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.