Informacija apie parengtą visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą, rengiant „Prie Babrungo upės ir Gandingos tvenkinio HE, vadinamosios Plungės jūros, prieinančios teritorijos kraštovaizdžio būklės pagerinimo projektą“

2016-06-03


      

Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Plungės rajono tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-127 nuspręsta vykdyti projektą „Prie Babrungo upės ir Gandingos HE, vadinamosios Plungės jūros, prieinančios teritorijos kraštovaizdžio būklės pagerinimas“ pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.  

       Projekto įgyvendinimo tikslas – racionaliai tvarkyti, išsaugoti ir tikslingai plėtoti kraštovaizdžio funkcijas teritorijose, prieinančiose prie Babrungo upės ir Gandingos HE (Plungės jūros) Plungės mieste.

       Uždaviniai: teritorijas pertvarkyti taip, kad didėtų jų ekonominė vertė, gerėtų estetinės savybės, tačiau nesilpnėtų esamos vietovės ekologinis potencialas ir būtų palaikoma dermė su vietovės gamtiniu ir kultūriniu charakteriu; stiprinti rekreacinių želdynų sistemą, kurti aukštos kokybės kraštovaizdžio architektūros rekreacines erdves, gerinti želdynų tvarkymo kokybę.

       Organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g.12, LT-90123 Plungė, tel. +370 448 73 137, atsakingas asmuo – Laura Baumilė, el. p. laura.baumile@plunge.lt.

       Vadovaujantis aplinkos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-181 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo, parengta Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, kurios viešas pristatymas vyks 2016 m. birželio 15 d. 15 val. Plungės rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (201 kab., Vytauto g. 12, Plungė).

PRIDEDAMA:

  1. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant „Prie Babrungo upės ir Gandingos tvenkinio HE, vadinamosios Plungės jūros, prieinančios teritorijos kraštovaizdžio būklės pagerinimo projektą“.
  2. Situacijos planas.

 

Laura Baumilė
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.