Informacija apie asmeninės pagalbos teikimą asmenims su negalia

2024-03-27

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į asmens individualiuosius pagalbos poreikius, suteikti jam individualią pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys su negalia, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra apriboti (negali savarankiškai orientuotis, nuvykti iš taško A į tašką B ir (ar) tvarkyti asmeninio ir (ar) socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Savivaldybės administracijos struktūrinį padalinį – Seniūniją, Socialinės paramos skyrių ar Plungės socialinių paslaugų centrą ir pateikia reikalingus dokumentus.

Pirmumo teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir Sutartyje nustatytas sąlygas, padeda asmeniui:

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, darbo funkcijų, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūrosdėl jo amžiaus procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, mokytojo ar mokinio padėjėjo, studijų padėjėjo, darbo asistento funkcijų, neteikia pagalbos priimant kasdienius sprendimus, nelydi vaiko iki 8 metų į ugdymo įstaigas ir iš jų, neatstovauja vaikui iki 18 metų, nedalyvauja kartu su asmeniu medicininės reabilitacijos veiklose, asmens ugdymo ar užimtumo veiklose, kurios vykdomos socialines ir ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose, nepadeda teisėtiems asmens atstovams užtikrinti jo priežiūros, kurią turi užtikrinti patys teisėti asmens atstovai, ir kt.).

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą ir (ar) jam (šeimai) teikiamas socialines paslaugas. Socialinių paslaugų rūšys nustatytos Socialinių paslaugų įstatyme, o jų turinys pagal rūšis ir socialinių paslaugų įstaigų tipus apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Jeigu asmens su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės negu 2 (352 Eur) valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP; 1 VRP – 176 Eur) dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, kurias Plungės rajono savivaldybei paskiria Asmens su negalia teisių apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Asmeninės pagalbos teikimą Plungės rajono savivaldybėje administruoja ir jos kokybę užtikrina Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Asmeninę pagalbą teikia ir organizuoja Plungės socialinių paslaugų centras, ir(ar) asmens ar vieno iš jo tėvų (įtėvių) ar globėjų (rūpintojų), ar pilnamečių vaikų (įvaikių), ar aprūpintojo, ar asmens sutuoktinio, ar asmens įgalioto kito asmens pasiūlytas pasitelkti asmens poreikius atitinkantis asmeninis asistentas, atitinkantis Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

2023 metais asmeninę pagalbą gavo 18 asmenų su negalia. Asmeninę pagalbą nuo metų pradžios teikė 3 Socialinių paslaugų centro darbuotojai ir 2 asmens pasitelkti asmeniniai asistentai. Asmeninei pagalbai teikti panaudota valstybės biudžeto lėšų – 43 000 eurų.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Informacija dėl asmeninės pagalbos skyrimo teikiama telefonu (8-448) 20 407 arba el. paštu parama@plunge.lt  

Socialinės paramos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.