Įgyvendintas projektas „Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas“

2014-11-12


   

 

 

       Savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas“,  projekto Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-82-002.

       Projektas buvo vykdomas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

       Projektui įgyvendinti buvo skirta lėšų:

       Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 171 068,24 Lt.

       Europos socialinio fondo lėšos – iki 145 408,004 Lt.

       Savivaldybės lėšos – 25 660,24 Lt.

       Savivaldybė, atlikusi viešuosius pirkimus, nupirko mokymų paslaugas iš dviejų teikėjų: VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centro ir UAB „BDO auditas ir apskaita“.

       Projektas buvo vykdomas 15 mėnesių. Projekto dalyviai buvo mokomi pagal 7 programas:

         1. Lyderystės ir vadovavimo įgūdžių tobulinimas.

         2. Ekonominių-teisinių žinių įgijimo ir jų taikymo praktikoje mokymai.

         3. Psichologinių ir darbo organizavimo žinių įgijimo mokymai.

         4. Socialinių gebėjimų vystymo mokymai.

         5. Europos Sąjungos projektų valdymo programa.

         6. ECDL kompiuterinio raštingumo mokymo programa.

         7. Viešojo sektoriaus apskaitos organizavimo biudžetinėse įstaigose programa.

       Šiuose mokymuose išmokyta 200 Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų, nors planuota buvo išmokyti tik 100. Mokymuose dalyvavo 24 įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, 9 Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai, 4 seniūnijų seniūnai. Iš 200 dalyvių mokėsi 45 valstybės tarnautojai ir 155  darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

       Daugiausia klausytojų dalyvavo Socialinių gebėjimų vystymo mokymuose: vietoje numatytų 25 asmenų dalyvavo 45 asmenys.  

       Labai aktualūs mokymai finansininkams, biudžetinių įstaigų buhalteriams buvo „Viešojo sektoriaus apskaitos organizavimas biudžetinėse įstaigose“. Šių mokymų tikslas buvo   supažindinti biudžetinių įstaigų darbuotojus su naujausiais viešojo sektoriaus apskaitos organizavimo ypatumais, vyko praktiniai mokymai su įdiegta įstaigoje programine įranga.  Vietoje  planuotų 68 asmenų mokymuose dalyvavo 72 asmenys. Mokymų metu buvo tobulinamos žinios ir įgūdžiai, dirbant su programa „My Lobster“, sprendžiamos iškilusios  problemas konkrečiose darbuotojų darbo vietose.

       ECDL kompiuteriniai mokymai vyko Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos kompiuterių  klasėje, todėl buvo ribotas dalyvių skaičius. Į šiuos mokymus dar norėjo patekti apie 30 Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų.

       Pasiektas projekto „Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas“ tikslas – patobulinti Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų administraciniai gebėjimai, Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai mokymuose įgijo naujų žinių bei įgūdžių. Tai leis darbuotojams profesionaliau ir efektyviau atlikti savo pareigas, teikti kokybiškesnes paslaugas gyventojams, patenkinti visuomenės poreikius bei užtikrinti modernų, efektyvų viešąjį administravimą Plungės rajono savivaldybėje.

       Įgyvendinus projektą,  ir toliau bus reguliariai nustatomasdarbuotojų poreikis kelti kvalifikaciją. Iš savivaldybės biudžeto lėšų bus finansuojami būtinų kompetencijų didinimo mokymai, taip pat bus ieškoma kitų finansavimo šaltinių. Darbuotojai kelia savo kvalifikaciją ir dalyvaudami mokymuose, seminaruose pagal darbo sritis, dalyvauja tarptautiniuose kursuose, organizuojamuose pagal ES programas.


Plungės rajono savivaldybės administracijos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.