Įgyvendinamas projektas „Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais 2“

2011-11-15

           Lietuvos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų tinklas LITDEA (vienijanti 9 Lietuvos nevyriausybines organizacijas iÅ¡ įvairių Lietuvos miestų, dirbančias vystomojo bendradarbiavimo ir Å¡vietimo srityje) Å¡iuo metu įgyvendina projektą „Visuomenės Å¡vietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais 2“, kurio pagrindinis tikslas ir siekis yra perteikti visuomenei informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą, skatinant ne tik domėjimąsi juo, bet ir aktyvų dalyvavimą prisidedant prie jo plėtojimo, skatinant visuomenės domėjimąsi globaliomis problemomis, jos narių, kaip europiečių, indėlį besivystančių Å¡alių stiprinimą.

           Projekto įgyvendinimo metu parengta speciali mokymo programa vystomojo bendradarbiavimo tema bei, remiantis ja, organizuojami mokymai, skirti projekto tikslinėms grupėms: Lietuvos savivaldybių seniūnams ir seniūnaičiams bei jaunimo reikalų koordinatoriams ir darbuotojams, atsakingiems už darbą su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis.

           Å .m. lapkričio 4 dieną Vilniuje Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptys ir tendencijos: Lietuvos vaidmuo rengiantis pirmininkavimui ES 2013 m.“ Konferencijoje dalyvavo Plungės rajono mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius ir jaunimo reikalų koordinatorė Lolita Vaitkevičienė.

           Sveikinimo žodį tarė bei apie vystomojo bendradarbiavimo naudą kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Užsienio reikalų ir Europos reikalų komiteto narys, Tarpparlamentinių ryÅ¡ių su Europos parlamentų asociacija Afrikai grupės pirmininkas Egidijus Vareikis.

           Konferenciją savo atvykimu pagerbė Tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo Å¡vietimo tinklo TRIALOG vadovė Christine Bedoya, kuri skaitė praneÅ¡imą apie EU 12 (naujųjų ES valstybių narių) įsijungimą į Å¡ią veiklą.

           Užsienio reikalų, Å vietimo ir mokslo ministerijų atstovai kalbėjo susirinkusiems apie vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo Å¡vietimo bendrą situaciją Lietuvoje ir konkrečią veiklą Å¡iose ministerijose.

           Bene didžiausio susidomėjimo sulaukė Lietuvos nevyriausybinių vystomojo Å¡vietimo ir vystomojo bendradarbiavimo organizacijų tinklo LITDEA veikla, vykdomi projektai, kuriuos pristatė asociacijos prezidentė Lina Kalibataitė.

           Lietuva, būdama Europos Sąjungos nare, yra Å¡alis donorė, padedanti mažiau iÅ¡sivysčiusioms Å¡alims. Siekiant, kad pagalba būtų naudinga ir veiksminga, reikia skirti didesnį dėmesį visuomenės informavimui ir Å¡vietimui apie vystomąjį Å¡vietimą.Bet patys Lietuvos piliečiai mažai žino apie Å¡ią svarbią mūsų Å¡alies vykdomą veiklą, turimą atsakomybę. Informacija apie vystomąjį bendradarbiavimą dar mažiau pasiekia atokesnėse nuo Lietuvos didžiųjų miestų vietovėse gyvenančius piliečius. Tik nedidelė gyventojų dalis galėtų įvardinti, kas yra vystomasis bendradarbiavimas, koks jo tikslas, kokie yra Tūkstantmečio vystymosi tikslai, kokia jų svarba, kiek svarbi yra veikla, susijusi su taikos garantavimu, demokratijos plėtra, gero valdymo principų virÅ¡enybės akcentavimu, ekonominiu augimu ir socialiniu stabilumu pasaulyje, skirtumų tarp iÅ¡sivysčiusių ir besivystančių Å¡alių mažinimu, kokią paramą teikti ir įneÅ¡ti unikalų indėlį Å¡ioje srityje gali ir yra įsipareigojusi Lietuva. Esant nepakankamai Å¡ios informacijos sklaidai bei Å¡vietimui apie vystomąjį bendradarbiavimą, dirbtinai atsiranda kliūtys, ribojančios Lietuvos piliečių aktyvų prisidėjimą ar paramą vystomojo bendradarbiavimo koncepcijos plėtojimui, projektų, veiklų Å¡ioje srityje įgyvendinimui.

           Tyrimai atskleidė, kad jaunimas yra viena iÅ¡ skeptiÅ¡kiausiai apie Lietuvos paramą besivystančioms Å¡alims atsiliepianti gyventojų grupė, todėl Å¡i projekto tikslinė grupė Jaunimo reikalų koordinatoriai, daugiausiai dirbanti su jaunimu, jaunimo NVO, kitomis NVO, įgijusi reikiamas žinias, jas perteiks jauniems žmonėms taip skatindama domėjimąsi ir aktyvų dalyvavimą plėtojant vystomąjį bendradarbiavimą, pilietiÅ¡kumo bei bendrų Europos vertybių puoselėjimą.

Jaunimo reikalų kooordinatorė
Lolita Vaitkevičienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.